BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Triển khai dự án cao tốc Bắc – Nam: dùng xỉ than làm vật liệu đắp nền đường

Thứ Sáu, 31.08.2018, 16:45

Dự án đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư ngày 22/11/2017. Dự án thực hiện từ năm 2017 và cơ bản sẽ hoàn thành năm 2021.

Ảnh minh họa

Ngày 28/3/2018, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 20 về dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020. Quy mô dự án theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi được Bộ Giao thông Vận tải thỏa thuận với tỉnh, thì tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 160 km, trong đó gồm đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài 12 km, đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết 101 km, đoạn Phan Thiết – Dầu Giây khoảng 47 km. Quy mô 4 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng dự án cho giai đoạn hoàn thiện 6 làn xe với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.133 ha.

Bình Thuận xác định đây là dự án có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với địa phương, giải quyết bức xúc về giao thông đối ngoại của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương. Đồng thời cũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh phải vào cuộc để triển khai dự án. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, các Ban quản lý dự án (QLDA) 85, QLDA 7, QLDA Thăng Long và các đơn vị tư vấn thiết kế triển khai các nội dung liên quan đến dự án. Để đảm bảo dự án phù hợp với hiện trạng và quy hoạch của tỉnh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, canh tác sản xuất hai bên đường cao tốc sau khi hình thành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành hoàn thành thực hiện rà soát và tổ chức tham vấn ý kiến của nhân dân tại các xã có tuyến đi qua về hướng tuyến, nút giao liên thông, cầu vượt trực thông, hầm chui dân sinh, đường gom…

Tỉnh ủy đã thành lập ban chỉ đạo triển khai xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện việc giải phóng mặt bằng, tái định cư để phục vụ dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020, đoạn qua địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương có liên quan và các nhiệm vụ khác thuộc trách nhiệm của tỉnh.

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân làm chủ đầu tư các tiểu dự án GPMB đối với phần tuyến đường đi qua địa phương mình, có trách nhiệm chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai GPMB ngay khi hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Đồng thời chỉ đạo các huyện, đơn vị liên quan phải tổ chức, tăng cường công tác quản lý đất đai tại vị trí, hành lang tuyến cao tốc đi qua, không để xảy ra tình trạng trồng cây, xây dựng, sang nhượng đất đai trái phép để lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước. Giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Thăng Long, đơn vị tư vấn, các địa phương, sở, ngành liên quan, chủ động, khẩn trương tổng hợp các số liệu đất đai liên quan đến dự án để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh bổ sung quy hoạch đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của từng địa phương, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng rà soát quy hoạch, kế hoạch khai thác các mỏ vật liệu trên địa bàn tỉnh để cung cấp cho ban quản lý dự án lập phương án thi công. Giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông Vận tải là cơ quan đầu mối, chủ trì đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh của chủ đầu tư và các địa phương, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bên cạnh chỉ đạo sát sao, UBND tỉnh cũng kiến nghị với Trung ương nhiều vấn đề như sớm bàn giao hồ sơ dự án được duyệt, cọc GPMB ngoài thực địa để tổ chức đo đạc, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án để UBND tỉnh có cơ sở chỉ đạo các ngành và địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và tham vấn cộng đồng dân cư trong triển khai dự án. Xem xét bố trí kinh phí cho địa phương thực hiện công tác GPMB để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu tận dụng khối lượng xỉ than tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong để làm vật liệu đắp nền đường dự án nhằm giảm giá thành, đồng thời giải quyết được các vấn đề về môi trường tại địa phương…