Tổng Bí thư và quyết tâm không chỉ là “chiếc lò nóng”

Thứ Tư, 11.04.2018, 14:08

“Nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm” – Câu nói ấy của Tổng Bí thư thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ. Công cuộc chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta hiện nay đã không chỉ gói gọn ở việc “lò đã nóng thì củi tươi cũng cháy” mà cần phải có cả một hệ thống người giữ lửa đủ trách nhiệm, đủ kiên trì, và sự quyết tâm.

Sáng ngày 10/04, Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghe báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi làm việc tập trung đánh giá công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng thời gian qua để tiếp tục hoàn thiện, đề ra biện pháp trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh nhiều lần vấn đề: việc xây dựng Đảng, chống tham nhũng sẽ không những không làm nhụt chí, mà ngược lại, sẽ phát huy ưu điểm, chống thoái hóa biến chất, thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Cùng đó là sự khẳng định: “nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”.

Dư luận lại một lần nữa quan tâm và chờ đợi những điều trên sẽ tiếp tục được hiện thực hóa như cách mà Tổng Bí thư đã lãnh đạo Đảng ta trong công cuộc xây dựng Đảng vững mạnh, trong sạch, không tham nhũng, tiêu cực như thời gian qua.

Công cuộc chống tham nhũng, ai thấy “sợ” nên bị đào thải ngay

Cần phải thẳng tay loại những người “thấy cản trở, nhụt chí”!

Chống tham nhũng, chăm lo xây dựng Đảng là nhiệm vụ của người Đảng viên, là trách nhiệm của Đảng viên với Tổ quốc, với nhân dân. Đứng trước nhiệm vụ cao cả ấy, nếu có ai “thấy cản trở”, hay “nhụt chí” thì thực sự những người đó không xứng đáng ở cương vị một người Đảng viên.

Nói như Tổng Bí thư thì những người như vậy hãy “dẹp sang một bên”, nhưng để hiểu sâu và rộng ra, bộ máy Đảng, bộ máy Nhà nước cần loại bỏ được những cá nhân có tư tưởng này. Xây dựng Đảng cần phải có sự đồng lòng, đoàn kết nhất chí cao của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, chúng ta không thể cho phép trong nội bộ lại tồn tại những người “nhút nhát, có ý định lùi bước” như thế được.

Rõ ràng, nếu nội bộ Đảng được xây dựng bởi toàn những cá nhân có ý thức, trách nhiệm, quyết tâm cao thì kết quả việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mới đạt được kết quả cao nhất. Khi ấy, Đảng ta còn nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng, tin yêu của quần chúng nhân dân so với thực tế hiện nay chỉ là một chiếc lò nóng của Tổng Bí thư gây dựng nên. Làm sao để có nhiều chiếc lò nóng hơn nữa, ở Trung ương là lò lửa lớn, ở địa phương là những lò lửa nhỏ hơn, nhưng sức mạnh tổng hợp lại thì chắc chẳng “cành gỗ hỏng” nào là không thể cháy. Làm sao để không tạo ra bất cứ một khoảng trống nào trong cuộc chiến chống tiêu cực, chống tham nhũng? Làm sao không để những nhóm lợi ích có thể bao che nhau? Làm sao không để còn tổn tại những “nể nang”, “giấu giếm” cho những người sai phạm?…

Nhìn sang “anh bạn láng giềng Trung Quốc, trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” của Tập Cận Bình để chỉnh đốn lại hệ thống chính trị. Trước đó, chỉ 30% người dân Trung Quốc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chỉ sau 2 năm thực hiện chiến dịch, 100% người dân Trung Quốc đã ủng hộ con đường mà ộng Tập Cận Bình xây dựng cho sự phát triển của Trung Quốc, họ còn sẵn sàng bỏ giới hạn nhiệm kỳ để Tập Cận Bình được giữ chức vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến suốt đời. Và nhìn vào sự phát triển của Trung Quốc ngày hôm nay, quyết tâm dân tộc của họ cao đến như thế nào, chúng ta cũng đủ hiểu tầm quan trọng của hệ thống chính trị. Một hệ thống chính trị mạnh sẽ mang đến những lợi ích to lớn như thế nào.

Như thế để thấy rằng, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Việt Nam hiện nay hoàn toàn cũng có thể đạt được những kết quả tương tự, để tất cả người dân Việt Nam thực sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, để phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Nếu chúng ta tiếp tục phát huy được cái quyết tâm, “sức lửa” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền tới. Cá nhân nào không chịu được sức nóng, hay ngại khó, ngại khổ, hãy thay thế ngay bởi những cá nhân có đủ khả năng, năng lực. Để công cuộc xây dựng Đảng là liền mạch, không có một khe hở, khoảng trống nào.