Khuyết danh

Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả Khuyết Danh, chưa tham gia cộng tác cùng Bút Danh tại congtacvien.info

Tóm tắt tiểu sử quyền Chủ tịch nước

Thứ Hai, 24.09.2018, 10:40

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Infographic: Tóm tắt tiểu sử quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 1.

Theo VTC