Tinh giản biên chế: Bộ Công an đã đi đầu, các Bộ khác thì sao?

Thứ Hai, 23.04.2018, 16:43

Trong bối cảnh bộ máy Nhà nước đang hết sức cồng kềnh và nguồn ngân sách đang ngày một quá tải thì việc tinh giản biên chế là điều hết sức cấp bách và cần thiết. Tuy vậy mặc dù đã có những chủ trương, đường lối, chỉ đạo cụ thể từ Đảng, Chính phủ nhưng hiện nay trong công tác này dường như mới chỉ có Bộ Công an đi đầu, dám làm và dám quyết liệt.

Như chúng ta đã biết, vào đầu tháng 4 vừa qua Bộ Chính trị đã đồng ý thông qua Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và ban hành Nghị quyết về việc này. Đây có thể nói là một cuộc cách mạng lớn, một bước đi rất cần thiết và táo bạo đối với ngành công an nói riêng và đối với khối các cơ quan Nhà nước nói chung trong việc tinh gọn bộ máy, giảm biên chế. Tại sao là cách mạng và táo bạo, bởi lẽ theo như đề án các lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức lại, gắn với công an tỉnh, thành phố để phát huy tối đa nguồn lực. Công an xã, thị trấn được xây dựng chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; tiến tới thực hiện thống nhất toàn quốc. Phạm vi giải thể, sắp xếp về tổ chức rộng như vậy sẽ tác động trực tiếp tới hàng chục sĩ quan cấp tướng trong ngành, là những người giữ vị trí Tổng Cục trưởng,Tổng Cục phó, Cục trưởng, cũng như các sĩ quan cấp tá các Cục, các phòng. Mặc dù biết là “tự lấy đá ghè chân mình” nhưng những bước đi của Bộ Công an đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện chủ trương tinh giản của Đảng và Nhà nước.

Công tác tinh giản biên chế đang gặp phải những khó khăn do sự thiếu quyết tâm từ nhiều Bộ, ngành cơ quan

Tuy vậy, nhìn lại chúng ta thấy trong tất cả các Bộ, ngành, cơ quan chức Nhà nước, dường như chỉ mới có Bộ Công an là thực sự quyết tâm, thể hiện sự chủ động, còn lại vẫn đang rất ì ạch. Có thể lấy ví dụ như Bộ Tài chính, hiện Bộ này có 181 Cục trưởng, 423 Cục phó, 63 Vụ trưởng và 239 Phó vụ trưởng; số lượng cấp Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương lên tới hơn 9.100 người. Không những vậy, tổng biên chế của Bộ hơn 43 nghìn người, cán bộ trong ngành thuế còn đang được hưởng lương với mức bằng 1,8 lần lương cơ bản so với cán bộ, công chức thông thường. Ngân sách cho bộ máy khổng lồ này hoạt động cũng ” khổng lồ” không kém. Tuy nhiên cho đến thời điểm nay tình hình tinh giản biên chế của Bộ Tài chính vẫn không thực sự khả quan, dừng lại ở mức hứa sẽ giảm, quyết tâm bằng khẩu hiệu chứ chưa thấy hiệu quả cụ thể hay có báo cáo số liệu rõ ràng. Đây không chỉ là tình hình riêng của Bộ tài chính mà hầu như, các Bộ, ngành, cơ quan khác đều tương tự như vậy.

Chúng ta hiểu rằng việc tinh giản biên chế là việc cần thiết và cấp bách phải làm, tuy nhiên không thể một sớm một chiều mà làm xong. Để tinh giản được hiệu quả, hợp lý các cơ quan Nhà nước cần phải vạch ra đề án cụ thể, kế hoạch chi tiết sau đó trình lên Bộ Chính trị phê duyệt, cần hiểu tinh giản phải theo lộ trình chứ không thể 1 hay 2 năm mà xong. Như vậy đến thời điểm bây giờ nhiều Bộ, ngành, cơ quan vẫn hứa, vẫn khẩu hiệu mà chưa thấy xây dựng chương trình, đề án cụ thể thì rõ ràng đấy mới chỉ là lời hứa suông, quyết tâm hình thức.

Nên nhớ mục đích lớn nhất của chủ trương tinh giản biên chế là làm tinh gọn, nâng cao hiệu quả năng suất làm việc của bộ máy, cắt giảm những khoản chi không cần thiết, bảo đảm sự ổn định cho ngân sách quốc gia. Điều đó có nghĩa chủ trương này cần phải thực hiện một cách đồng bộ, đồng thời ở tất cả các cấp, ngành, không phân biệt, hiện nay chúng ta có 18 Bộ chuyên môn, nếu như chỉ có Bộ Công an tinh giảm thì cũng chỉ hiệu quả một phần nhỏ, không phải là tất cả vấn đề. Thực trạng hiện nay cho thấy, ở nhiều cơ quan, nhiều địa phương đang có biểu hiện chây ì, thậm chí không chịu thực hiện chủ trương tinh giản biên chế mà Đảng, Chính phủ đã đề ra, tức là vẫn đợi lúc nào cấp trên ép xuống thì mới rục rịch làm, nếu không vẫn rất bị động, luôn lấy lý do “anh em rất tâm tư”, “tinh giản đồng chí đồng đội không phải việc dễ dàng” để kéo dài. Rõ ràng, trong bối cảnh hiện nay, khi mà việc tinh giản phải là quy luật tất yếu và khách quan, những lý do như vậy mang tính ngụy biện, không xác đáng.

Không những vậy, ta thấy rằng việc chậm trễ, chây ì thực hiện việc tinh giản biên chế hiện nay của nhiều Bộ, ngành, cơ quan Nhà nước còn dẫn đến nguy cơ chậm trễ thực hiện hai đề án, chương trình lớn của Chính phủ. Thứ nhất là Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII với mục tiêu cụ thể được đặt ra cho giai đoạn đến năm 2021 là giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015. Thứ hai là Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sắp sửa được ban hành trong thời gian tới. Có thể nói nếu như những quyết sách lớn nêu trên bị chậm trễ và không thực hiện hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội khác cũng như niềm tin, sự trông đợi của nhân dân vào Đảng, Chính phủ trong công tác tinh giản biên chế.

Hiện nay chúng ta có hai “cuộc cách mạng” lớn đang được diễn ra song song và tầm quan trọng không hề kém cạnh nhau, đó là chống tham nhũng, tiêu cực và tinh giản biên chế, nếu như chống tham nhũng, tiêu cực đang cho thấy những hiệu quả rõ rệt thì tinh giản biên chế vẫn đang gặp phải nhiều vướng mắc, khó khăn do sự thiếu quyết tâm từ nhiều cơ quan. Bởi vậy trong thời gian sắp tới các Bộ, ngành nên học hỏi những bước đi mạnh mẽ, những thành tựu ban đầu mà Bộ Công an đạt được và làm được, gạt bỏ tâm lý “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” để thanh lọc, tự mình làm cho nội bộ được tinh gọn, hiệu quả.