Thu tiền bất chấp!

Thứ Năm, 19.04.2018, 17:23

Mỗi con trâu, bò ra đồng ăn cỏ phải đóng 100.000 đồng phí cỏ/năm, 300.000 đồng tiền thế chấp. Máy gặt, máy lồng phải đóng 5 triệu đồng cho hợp tác xã. Đây chính là những khoản đóng mà người dân xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa phải kêu trời vì quá vô lý.

Những khoản phí được nhắc đến ở trên, người dân xã Thiệu Dương phải nộp cho hợp tác xã dịch vụ Minh Anh, nếu không nộp họ sẽ không được sử dụng máy gặt, máy lồng, và không được chăn thả gia súc trên đồng ruộng.

Theo đó, phí đồng cỏ thu 100.000 đồng/con/năm; thế chấp tiền chăn thả gia súc, gia cầm thu theo từng mức độ khác nhau. Hộ có 1-3 con trâu, bò thu 300.000 đồng; 3-5 con, thu 500.000; 5-10 con thu 1 triệu và hộ từ 10 con trở lên thu 2 triệu đồng.

Những hộ gia đình có máy gặt, máy lồng phải đóng 5 triệu đồng thế chấp cho hợp tác xã, ngoài ra mỗi máy còn phải đóng thêm 10%/đầu sào phí dịch vụ.

Thả bò ăn cỏ cũng phải đóng phí hằng năm

Thả trâu bò ăn cỏ mà cũng mất tiền, tự bỏ tiền mua máy móc về phục vụ nông nghiệp cũng phải mất thêm tiền mới được sử dụng. Kỳ lạ thay trên đời vẫn còn tồn tại những điều lạ kỳ như thế này hay sao?

Không bảo đảm mô hình hợp tác xã!

Ngày nay, mô hình hợp tác xã chắc nhiều người không còn được nghe đến nhiều, đặc biệt là các đô thị phát triển tại Việt Nam. Theo Luật Hợp tác xã: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.”.

Nhìn vào quy định của pháp luật, chúng ta cần nhấn mạnh vào 2 từ: “bình đẳng”, và “dân chủ”. Bất kỳ một tổ chức nào tại Việt Nam khi hoạt động cũng đều phải bảo đảm được 2 yếu tố này.

Thế nhưng, trong trường hợp tại Hợp tác xã dịch vụ Minh Anh thì khác. Khi người nông dân phải chịu những khoản thu vô lý, thì họ đã mất đi tiếng nói, mất đi dân chủ, bình đẳng trong hợp tác xã rồi.

Ông Dương Đình Minh, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Minh Anh thừa nhận có thu những khoản tiền nói trên, nhưng lại khẳng định khoản thu đã được thông qua một cuộc họp mà 100% người dân đồng ý. Thật lạ, vì nếu 100% người dân đồng ý thì sao bây giờ họ phải phản ánh với truyền thông, báo chí. Hóa ra, đến lúc kiểm tra lại biên bản cuộc họp thì nó không thể hiện có bao nhiêu người trong cuộc họp và có ai đồng ý với nội dung cuộc họp mà ông Minh nhắc đến.

Như vậy, chắc chắn là nội dung “bình đẳng”, “dân chủ” đã bị Hợp tác xã dịch vụ Minh Anh “tự cho vào”. Hợp tác xã mở ra cũng vì lợi ích chung của tất cả các thành viên, nhưng dừng như những khoản thu vô lý lại chỉ đang phục vụ cho một “nhóm nhỏ” nào đó thì phải?

Ngược đời đường hướng hoạt động!

Một chi tiết cần được nhấn mạnh, các hộ dân mua máy móc về phục vụ sản xuất nông nghiệp phải nộp nhiều khoản tiền mới được sử dụng. Như vậy, có phải là Hợp tác xã đang muốn người nông dân không nên sử dụng máy móc phục vụ nông nghiệp hay không? Trong khi đó, một hợp tác xã muốn phát triển thì phải mang lại những phương pháp, biện pháp canh tác, sản xuất sản phẩm tiến bộ, vượt trội. Tất cả những điều này dường như không được thể hiện ở Hợp tác xã dịch vụ Minh Anh.

Một thực trạng chung ngày nay, ở hợp tác xã chỉ còn đảm nhận việc thu tiền bảo vệ thực vật, tiền thủy lợi. Tức là họ chỉ quản lý về việc thông báo dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và phụ trách việc thủy lợi cho cây trồng. Thế nhưng thực tế là hợp tác xã đã hoạt động không còn hiệu quả. Dự báo dịch bệnh cây trồng chẳng đúng, thủy lợi cũng chỉ làm theo chu kỳ. Người nông dân mất phí ra để duy trì một số nhân lực quản lý ở hợp tác xã, nhưng phí mất đi thì cũng đi luôn…

Và nhận định luôn vào việc tại Hợp tác xã dịch vụ Minh Anh ở Thanh Hóa, chẳng biết hợp tác xã này có giúp được gì cho người nông dân hay chưa, mà họ còn thêm nhiều loại tiền bất công, vô lý với người nông dân như thế, đường hướng hoạt động cho hợp tác xã kém phát triển như thế thì ai còn tin tưởng hợp tác xã này nữa. Rồi sớm muộn nó cũng sẽ tan rã mà thôi.

Bảo đảm pháp luật!

Luật Hợp tác xã được ban hành từ năm 2012 áp dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã (sau đây gọi là thành viên), hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là hợp tác xã thành viên) và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Theo đó, các cơ quan Nhà nước có nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với hoạt động của hợp tác xã.

Ở đây, hợp tác xã dịch vụ Minh Anh, Thanh Hóa đã và đang cho thấy những dấu hiệu có hoạt động không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm quyền lợi cho hội viên thì các cơ quan quản lý hành chính tại Thanh Hóa cần phải vào cuộc để xem xét.

Thực tế, mô hình hợp tác xã đã mang lại những lợi ích nhất định thì mới xuất hiện và tồn tại bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, sự hoạt động kém hiệu quả và thậm chí là không bảo đảm quy định của pháp luật đã làm cho mô hình này dần như “biến mất” trong cuộc sống của người Việt Nam hiện đại. Dường như, nó đang đi ngược lại với mục tiêu phát triển của đất nước, mục tiêu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mà buộc, chúng ta phải nhìn nhận lại, và thực hiện lại!