BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Thiên thượng địa hạ, duy ngã Triệu Tài Vinh!

Thứ Sáu, 20.07.2018, 10:17

Con gái có tên trong danh sách được nâng điểm ở Hà Giang. Bí thư Triệu Tài Vinh nói: Không biết, không chỉ đạo. Trong khi đó, Triệu bí thư vẫn đồng thời chỉ đạo các cơ quan ban ngành tỉnh làm rõ vụ nâng điểm. Nhẽ nào là chuyện đêm giữa ban ngày. Là việc thiên hạ thì hạch tội còn việc Triệu gia, phải chờ ý Triệu gia?

Dòng họ Triệu gia

Bảng điểm ở trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, ngó qua thấy ngay là con quan. Triệu bí thư nói không biết, không sợ ruồi nó cười quá sảy thai sao?

Con bí thư tỉnh ủy, đến bò đi ngang đường còn biết mà tránh nói chi người thường. Đứa nào cả gan tự đưa vào nâng điểm.
Triệu bí thư vẫn một điệu: Con gái tôi học giỏi từ nhỏ, sao phải cần nâng điểm? Thế cháu gái được nâng điểm nhẽ không phải con ông? Như một giọng điệu ngày trước, lúc phát hiện cả họ làm quan ở Hà Giang, Triệu bí thư khoát tay “đúng quy trình và năng lực”. Nhẽ trời sinh một Triệu gia/ngó qua ngó lại toàn là ngôi sao?

Dư luận bức xúc là đúng nhẽ. Bởi cả một sơ đồ dây mơ rễ má như vậy, Triệu tiểu thư vào đại học trở ra, lót sẵn cho một ổ ở ban này sở kia là việc dễ như con nít lấy kẹo trong túi.

Không phải ngẫu nhiên mà dân Hà Giang hậm hực Triệu gia mà vẫn im như thóc. Bởi với một hệ thống họ Triệu này, dân không sợ mới lạ.

Có phải vì vậy mà Triệu đại nhân thích làm gì làm, thích nói gì nói? Quan chức thích làm gì thì làm là chuyện không có gì mới mẻ. Nhưng quan chức thích nói gì thì nói là là dấu hiệu của việc độc tài bất chấp, khinh nhờn bá tánh, coi trời bằng vung.

Đối với một lãnh đạo đầu tỉnh mà có con trong danh sách nâng điểm, đã xứng đáng được kỷ luật chưa? Địa phương xảy chuyện tày đình, trách nhiệm tuần phủ ra sao?

Trung ương nên ngó xuống và cho một tiếng nói công bình. Sao cứ để Triệu đại nhân múa gậy vườn hoang, hô phong hoán vũ, trâng tráo với lòng dân như vậy. Thật ngang vua chúa.

Lẽ nào trời của Triệu đại nhân, đất Triệu đại nhân, con chim trên cành cũng của Triệu đại nhân?

Theo FB Nguyễn Tiến Tường 

  • Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn khác