xe cứu hỏa

12.07.2018 Khuyết danh
Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính chủ nhân ô tô 7 chỗ nhất quyết không nhường đường, khiến xe cứu hỏa...

26.03.2018 Khuyết danh
Đề nghị cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cả các cán bộ thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát...

21.03.2018 doge
Nếu cuộc đời này đúng sai rõ ràng, thì con người ta sẽ không hoài nghi sự tồn tại của thượng đế. Sẽ không có chuỗi...