vốn ODA

12.09.2018 Khuyết danh
Vốn ngân sách đầu tư cho giao thông đang ngày càng hạn hẹp. Vì thế, yêu cầu tìm nguồn vốn mới để thúc đẩy hạ tầng...

31.08.2018 Khuyết danh
Giá của ODA trở nên quá đắt đỏ và rất khó có thể biện minh được. Ai là người trả giá thật sự cho trình trạng này,...

27.06.2018 BBT
Vốn ODA được gọi bằng cái tên mỹ miều là vốn “hỗ trợ phát triển chính thức”, còn gọi là “vốn viện trợ”,...

02.05.2018 Sông Trà
ODA đóng góp đến đâu, thất thoát thế nào, có những dự án vừa làm xong đã lạc hậu, sản phẩm không thể cạnh tranh,...

23.04.2018 Khuyết danh
Nhìn lại, tăng trưởng GDP Việt Nam lúc nào cũng ở mức cao từ 5 – 6%, trong khi Mỹ đạt mức tăng trưởng 3% thì được đánh...

06.03.2018 Hoàng Phong
Ngày 05/03, hội thảo “Thực trạng quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2016” được tổ...