văn hóa Việt

20.09.2018 Khuyết danh
Nhiều người dành hàng giờ để ngồi tán gẫu ở hàng bia nhưng không thể chờ 2-3 giây đèn đỏ. Sau một thời gian được...