vấn đề Biển Đông

10.08.2018 Khuyết danh
Reuters, dẫn theo nghiên cứu mới nhất của một viện nghiên cứu Singapore chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đang khuyến khích...

19.07.2018 BBT
Dân Nhật biểu tình phản đối hỗ trợ cho Việt Nam – một đất nước yếu kém mọi mặt, tham nhũng tràn lan. Thủ tướng...

03.07.2018 Khuyết danh
Nếu hiểu lịch sử, cái gì không phải của mình thì 1 phân cũng không thiết, ông Tập Cận Bình nên trả những vùng lãnh thổ...

04.05.2018 Khuyết danh
“Ngư trường truyền thống” là tên một bộ phim tài liệu của Đài PTTH Quảng Ngãi. Bộ phim nói lên 1 điều: Giặc...

26.03.2018 Thiên Minh
9 ngày công chiếu một bộ phim “xuyên tạc biển đảo” của Việt Nam – chúng ta đang có một hệ thống kiểm duyệt vô...

26.03.2018 Bảo An
“Điệp vụ biển đỏ” (Operation Red Sea) – một bộ phim không chỉ đơn thuần dừng lại ở vị trí món ăn tinh thần mà...