tuyến metro

08.11.2018 Khuyết danh
Dự kiến tuyến metro Bến Thành – Tham Lương, tổng mức đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, sẽ được đưa vào sử dụng trong năm...