tin giả

20.06.2018 Phạm Minh Hà
Sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin, cần phải được tuân thủ theo Hiến pháp và quy định của pháp luật Việt...

23.05.2018 BBT
Ném đá giấu tay là một thành ngữ mà tôi nghĩ rằng dường như ai cũng biết ý nghĩa của nó. Nói chung nhìn một cách toàn...

21.03.2018 Khuyết danh
Tin giả là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Không riêng gì người thường, những chuyên gia cũng phải mất nhiều thời...

21.03.2018 Khuyết danh
Chỉ một tấm ảnh với thông tin chú thích sai lệch, rất nhiều người chơi Facebook đã chia sẻ và tạo ra một đám đông khổng...