sân golf tân sơn nhất

12.12.2018 Khuyết danh
Theo báo cáo mới nhất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch sân golf trên địa...

05.07.2018 BBT
Quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất đã được lập năm 1994 với đầy đủ các giải pháp giao thông xung quanh sân bay và giải pháp...

03.04.2018 Khuyết danh
Thông tin do Bộ trưởng – người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của...