rơi máy bay quân sự

26.07.2018 Khuyết danh
Một chiếc máy bay quân sự được xác định đã rơi ở quả đồi sát khu vực dân cư của huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Lúc...