Quản lý đô thị

01.11.2018 Khuyết danh
7/8 cán bộ Phòng Quản lý Đô thị (QLĐT) vi phạm khi tham mưu, đề xuất UBND quận 1 (TPHCM) cấp giấy phép xây dựng sai quy định...