nhiệt điện Vĩnh Tân

21.08.2018 BBT
Xỉ nhiệt điện đã được chính thức đem san lấp làm đường nông thôn mới tại Hà Tĩnh – quê hương của ông Trần Hồng...

29.06.2018 Phạm Minh Hà
Quyết tâm bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, cứ ngỡ đó chỉ là việc của riêng của Chính phủ, của những công...

29.06.2018 BBT
Hiện bãi tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 còn tồn đọng 3,9 triệu m3. Ngoài ra, kênh thoát lũ ở bãi tro xỉ chưa...

15.06.2018 BBT
Dự kiến sau khi tất cả các nhà máy hoàn thành, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) sẽ trở thành trung...

15.06.2018 Khuyết danh
Dự kiến sau khi tất cả các nhà máy hoàn thành, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) sẽ trở thành trung...

27.04.2018 Khuyết danh
“Sẽ còn đổ máu tiếp!” là thông điệp của người dân quanh nhiệt điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận....