Nhất thể hóa

03.10.2018 Khuyết danh
Theo ông Vũ Mão, phương án Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước trong tình hình hiện nay là tốt nhất. Một trong những nội dung...

03.10.2018 BBT
Chiều ngày 01 tháng mười năm 2018, một tin tức ngoài lề cho biết Bộ Chính trị rốt cuộc đã họp bàn về các phương án...

01.10.2018 BBT
Vào triều Lý, đến đời của công chúa Lý Chiêu Hoàng thì họ Trần đã rất mạnh đủ để soán ngôi nhà Lý. Họ Trần khi...

01.10.2018 BBT
Hãy khoan bàn về nhất thể hóa chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước (đang là đề tài hot). Vì cái chúng ta thấy chỉ...

01.10.2018 BBT
Tôi không bình luận nhân sự cụ thể. Nhưng nếu quyết định để Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước lần này trở thành tiền...

28.09.2018 Osin
Nếu không có gì cản trở thêm, TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ có thể trở thành nhân vật đầu tiên nắm quyền lực tối cao vô...