ngập đường

11.10.2018 Khuyết danh
Hết mưa rồi lại triều cường, cuộc sống của người dân tại thành phố lớn nhất cả nước chưa bao giờ hết khốn đốn...

09.10.2018 Khuyết danh
Đẩy xe chết máy, dùng mọi thứ cảnh báo ổ gà, ổ voi… là những cách người dân Sài Gòn giúp nhau trong ngày triều cường...