lịch sử

16.07.2018 Đinh Lực
Tổ tiên chúng ta là những nhà kỹ thuật giỏi, là những người đầu tiên biết sản xuất vũ khí để đánh giặc, đã đúc...

12.07.2018 Sông Trà
Những năm gần đây, môn Lịch sử luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ dư luận, nhất là sau mỗi kỳ thi. Và thêm một...

10.07.2018 Phạm Minh Hà
Lịch sử cho thấy chúng ta sống cao thượng và kiên cường biết nhường nào, để cho chúng ta thấy tự hào và phát huy sức...

29.06.2018 BBT
ÁP ĐẶT CHÍNH TRỊ Không phải chỉ năm nay mà đã nhiều chục năm qua, đề văn không hay. Bởi vì các đề văn đều bị mắc...

19.06.2018 Đinh Lực
Xin đừng vì một chút nhu nhược mà dâng đất nước này cho bất kỳ ai, đừng làm vấy bẩn lên lá cờ Tổ quốc thiêng liêng...

23.02.2018 Khuyết danh
Ngàn năm thân phận – Thân phận dân ta thời “ngàn năm Bắc Thuộc” được mô tả là “thê thảm”. Không sai, nhưng điều...

01.01.2018 Đinh Lực
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đã cho rằng Luật Cạnh tranh chưa làm tròn vai trò phát huy nội lực của đất nước....