khai thác tài nguyên

16.05.2018 Thiên Minh
Bất ngờ chưa, sau những con số về tăng trưởng kinh tế, thì quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng vẫn là đất, dầu thô… 95,27%...

07.05.2018 Đinh Lực
Nhìn mình mà nghĩ đến con cháu, tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, rừng biển dần ô nhiễm, rừng dần bị chặt phá…...

15.01.2018 Hải Đăng
Mới đây, lãnh đạo của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro vừa cho biết: Mỏ Bạch Hổ với trữ lượng lớn nhất, chiếm hơn...