Hàn Quốc

11.06.2018 Khuyết danh
Dù mô hình đặc khu đã có hàng chục năm, các nước vẫn chưa tìm ra công thức thành công chung, và không ít đã thất bại. ...

29.05.2018 BBT
Năm 2004, Việt Nam cho chiếu bộ phim “Thời đại anh hùng” trong đó có đoạn, Tổng thống Park Chung-hee đã khóc vì thấy dân...

26.03.2018 Bảo An
“Nếu Việt Nam và Hàn Quốc cùng bên nhau, chúng ta sẽ tạo ra được nhiều việc tốt đẹp” (Tổng thống Hà Quốc...

23.03.2018 Thiên Minh
Với 100 tỷ USD giá trị thương mại, đừng để Hàn Quốc nắm giữ hầu hết và Việt Nam thì chỉ chiếm phần nhỏ! Đầu...