dự án

20.12.2018 Thiên Minh
Ngày 18/12, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 180 dự án chậm triển khai sẽ bị điều chỉnh...

04.06.2018 Khuyết danh
Vấn đề ở chỗ không phải bất kỳ ai cũng đủ cao tay để phù phép khiến cho dự án trở thành “mông nẩy”, phải kết...

16.05.2018 Ngọc Bích
Lỗ hổng lớn nhất trong nền kinh tế hiện nay là việc vô số các dự án ra đời. Nhà nước không quản lý được các dự...