đền bù giải phóng mặt bằng

09.08.2018 Khuyết danh
Cử tri phường Thị Nai (TP Quy Nhơn) cho rằng việc đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn...

08.06.2018 Bảo An
Khi mà giá một mét vuông đất chẳng bằng một gói mì tôm! 200.000 đồng/m2 đất ở, 17 nghìn đồng/m2 đất trồng cây lâu...

16.05.2018 Ngọc Bích
Lỗ hổng lớn nhất trong nền kinh tế hiện nay là việc vô số các dự án ra đời. Nhà nước không quản lý được các dự...