ĐBQH Dương Trung Quốc

13.06.2018 Thiên Minh
Mấy ngày nay Quốc hội đang thảo luận, bấm nút thông qua nhiều dự án Luật, các chương trình quan trọng trong giai đoạn kế...

25.05.2018 Khuyết danh
ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng, cho thuê đất đến 99 năm cần hết sức thận trọng vì nếu không các đặc khu của Việt Nam...

26.03.2018 Khuyết danh
Dù có tháo dỡ công trình sai phạm trên núi Cái Hạ – Tràng An thì cũng không lấy lại được nguyên trạng di tích, thậm...