công khai nút bấm đại biểu

13.06.2018 Thiên Minh
Mấy ngày nay Quốc hội đang thảo luận, bấm nút thông qua nhiều dự án Luật, các chương trình quan trọng trong giai đoạn kế...

13.06.2018 Khuyết danh
Nhà sử học cho hay, ông là một trong 15 đại biểu bấm nút không tán thành việc thông qua dự thảo Luật An ninh mạng. Đại...