chương trình xây dựng luật

17.04.2018 Bảo An
Khoản 1, Điều 2 Hiến pháp nước ta khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền...

17.04.2018 Thiên Minh
Chiều 16/04, tiếp tục Chương trình phiên họp 23, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng...

01.01.2018 Bảo An
Trong kỳ họp Quốc hội lần này, nhiều ý kiến tranh luận của các vị đại biểu đã khiến nghị trường và dư luận nổi...