chảy máu chất xám

28.05.2018 Đinh Lực
Từ xưa đến nay, hiền tài gắn liền với sự quy tụ, kết tinh những tinh hoa của đất nước. Nhân tài là biểu tượng cho...

24.05.2018 Sông Trà
Sau gần15 năm Đà Nẵng triển khai đề án “thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”, đã góp phần trẻ hoá...

09.05.2018 Khuyết danh
‘Cảm ơn bạn. Tôi khoẻ, không vấn đề gì.’ Từ Utah, tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ, ông gửi lời nhắn ngắn ngủi...