Cách mạng 4.0

13.08.2018 Khuyết danh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lên kế hoạch mời 100 trí thức người Việt ở nước ngoài về nước chia sẻ về...

07.06.2018 Thiên Minh
Trong tất cả những ý kiến quan ngại, phản đối về việc hình thành các đặc khu kinh tế của Việt Nam, nhiều người đã...

07.05.2018 Thiên Minh
Mới đây, các nhà đầu tư Việt – Nhật đã đề nghị đầu tư siêu dự án thành phố thông minh với quy mô ban đầu là 271,82ha...

19.03.2018 Bảo An
“Vấn đề nguy hiểm là trong thời đại công nghệ, mọi thứ đều nhanh, không đủ thời gian để nhà báo suy nghĩ. Trong khi...

24.01.2018 Hoàng Phong
Trong năm 2017, ngành rau củ quả của Việt Nam đạt 3,5 tỷ USD giá trị xuất khẩu, lần đầu tiên vượt qua lúa gạo, vượt...

01.01.2018 Hoàng Phong
Cách mạng 4.0 đang diễn ra tại hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Một mặt, cuộc cách...