Bộ Giáo dục Đào tạo

26.09.2018 Khuyết danh
“Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thử dạy được toán lớp Một mà không cho học sinh viết vào sách, tôi xin bỏ nghề...

18.07.2018 Khuyết danh
 “Cả xã hội đang chờ xem cách xử lý của Bộ GDĐT và đó cũng là cơ sở để người dân đánh giá sự quyết tâm của...

07.06.2018 Thiên Minh
Hơn một tiếng sau khi phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ bắt đầu, Chủ tịch Quốc hội...

06.06.2018 Bảo An
“Giáo dục liên quan đến mọi người, đụng chạm đến toàn xã hội, đổi mới giáo dục đào tạo không nóng vội được....

26.02.2018 Hoàng Phong
Năm 2018 được dự báo sẽ là một năm nữa tiếp tục có nhiều đổi mới trong tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đặc biệt,...