apec

01.01.2018 Hải Đăng
Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng đã thành công. Mấy ngày qua, chúng ta vinh dự...

01.01.2018 Hải Đăng
Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” đã...