11.12.2018 Góc Nhìn
Phải chăng, đã đến lúc chúng ta phải thực hiện một chính sách “khoán 10 trong công tác cán bộ?! Bộ Nội vụ đang lấy...

10.12.2018 Góc Nhìn
Trong bối cảnh khai thác tài nguyên khoáng sản của chúng ta đang có vấn đề như: Chỉ việc đào lên để bán mà vẫn lỗ...

06.12.2018 Góc Nhìn
Nhà đầu tư và nhà thầu luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Mục đích đó khi đi kèm với công tác quản lý, giám...

05.12.2018 Góc Nhìn
Luận điệu của những kẻ gọi là tri thức “đểu” này chẳng lừa được người có lương tâm, yêu nước. Thời gian qua,...

04.12.2018 Góc Nhìn
Công trình nào vi phạm cũng đều “phạt cho tồn tại” như vậy là hợp thức hoá cho vi phạm, chủ đầu tư nào mà không...

29.11.2018 Góc Nhìn
Đối với người có tâm có tài thì quyền lực được giao là để bảo vệ dân, đất nước và bảo vệ lẽ phải, đạo nghĩa,...

19.11.2018 Góc Nhìn
Nếu vẫn là cách quản lý giáo viên qua hồ sơ sổ sách, quản lý hội họp bằng thời gian chết thì ngành giáo dục đang bước...

16.11.2018 Góc Nhìn
Mối quan tâm, lo ngại hiện hữu đó là tâm lý dựa dẫm, ỉ lại còn khá nặng nề trong khi những ảo tưởng về một nguồn...

16.11.2018 Góc Nhìn
Tiếp dân, đối thoại với dân là công việc, trách nhiệm, nghĩa vụ của lãnh đạo mà các vị không làm được thì thử hỏi:...

13.11.2018 Góc Nhìn
Ngày 8/11 vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 với chủ...