10.10.2018 Góc Nhìn
Nửa đêm ngày 1/9/2018 người dân tổ 5O, khu đô thị mới thuộc phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang say sưa giấc...