12.07.2018 Góc Nhìn
Mấy ngày qua người dân gần khu vực Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ chặn xe chở rác vào Nhà máy để xử lý cho nên rác thải...