BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Rò rỉ quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đặc khu Bắc Vân Phong

Thứ Ba, 19.06.2018, 14:33

Khánh Hòa đã thành lập xong Ban chỉ đạo xây dựng đặc khu Bắc Vân Phong. Rao bán đất công khai.

Đàn áp bằng mọi giá để ra được Đặc Khu. Bao nhiêu thảm họa từ Boxit Tây Nguyên, Nhiệt Điện, Formosa….Đặc khu! có lẽ là nhát dao cuối cùng hoàn tất một lộ trình!

Lời bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân : “Quê hương mỗi người chỉ một….” rồi sẽ thành quá khứ để hoài niệm.


Theo FB “Biện Đình Luật”