Phía sau một Thái Lan tử tế

Thứ Hai, 09.07.2018, 15:02

Đây là một bài viết mà tôi nghĩ nội dung của nó sẽ gây phản ứng cho người đọc vì góc nhìn, không cùng một hướng. Bỏ qua một bên, tôi không bình luận nhiều cũng như không quá bận tâm đến vấn đề của đạo đức học. Vì ở bài viết này, tôi chủ yếu tập trung giải cấu trúc về hệ giá trị mà Thái Lan sẽ nhận được phía sau điều tử tế của họ, bao gồm cả hàm tố chính trị.

Đất nước Thái một lần nữa, đã và đang ghi tên mình vào hệ giá trị của nhân loại, một hình ảnh tử tế tuyệt vời trong vấn để quảng bá đất nước. Một điều mà dù muốn hay không. Chúng ta, cũng phải thừa nhận rằng họ đã làm giỏi hơn người Việt ở mặt tầm nhìn trong việc quảng cáo và dịch vụ.

Với việc chi phối bởi hệ hình Phật giáo, nên cộng đồng dân cư Thái Lan không thể thoát khỏi một hệ quy chiếu nhìn mọi việc dưới góc nhìn của Phật giáo. Dù đất nước họ bị chia rẻ bởi các tư tưởng chính trị, nhưng trong mắt người dân Thái Lan vẫn có sự tôn sùng nhất định dành cho nhà vua của đất nước mình. Chính điều này một lần nữa được phát huy bằng cách họ cầu nguyện sự an lành dành cho đội bóng thiếu nhi bị mắc kẹt trong hang Tham Luang. Và niềm tin đó đã được đền đáp bằng sự tìm thấy và an toàn của các thành viên trong đội bóng. Điều này đã làm cho hệ giá trị cũng như niềm tin của người Thái càng gia tăng, cũng như việc thắp lửa cho niềm tin của các quốc gia khác, dù thế nào đi nữa đây vẫn là một điều thiêng liêng đối với Thái. Nhưng đây không phải là vấn đề trọng tâm mà tôi muốn nói đến một Thái Lan tử tế.

Điều mà họ làm là việc huy động toàn bộ lực lượng để giải cứu các thành viên trong đội bóng thiếu nhi bị mắc kẹt trong hang Tham Luang, một việc làm dường như đã đánh bật toàn bộ những hệ thống báo chí thế giới để hướng để việc quan tâm hành động của một Thái Lan tử tế, về sự bảo vệ và dịch vụ an toàn của họ đã làm, chính điều này đã làm hình ảnh Thái Lan gia tăng một bậc trong con mắt của thế giới. Việc thu hút báo giới của Thái Lan đã lập tất cả tập trung tìm hiểu về Thái Lan, cũng như lý do vì hang Tham Luang lại ngập nước cũng như là một sự bỏ ngõ cho tiềm năng du lịch của người Thái.

Rất khó để chấp nhận, nhưng phía sau câu chuyện đạo đức bao giờ cũng có sự chi phối của hàm tố chính trị. Tôi tin chắc là như thế, nhưng chỉ duy nhất một điều chúng ta nhận ra hay không. Nhìn lại đất nước Thái so sánh với Việt Nam, một quốc gia đầy tiềm năng hơn về du lịch nhưng chính nhiều yếu tố hạn chế về mặt tầm nhìn của người Việt đã giết chết hình ảnh của họ.

Tôi không phải là nhà báo, hay nhà văn, nên việc của tôi làm là giải cấu trúc. Dù đồng tình hay không đồng tình thì điều đó cũng đơn giản thôi. Cái giá họ sẽ nhận hơn rất nhiều về mặt kinh tế học, mà điều này tôi nghĩ tất cả chúng ta đều sẽ cùng nhìn thấy.

Từ khóa: