BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Phát hiện quy hoạch sân bay tân sơn nhất đã có từ 1994

Thứ Năm, 05.07.2018, 10:33

Quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất đã được lập năm 1994 với đầy đủ các giải pháp giao thông xung quanh sân bay và giải pháp về cấp thoát nước.

Quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất được Viện Nghiên cứu Quy hoạch Xây dựng và Kiến trúc Độ thị – TP Hồ Chí Minh thực hiện theo Hợp đồng ký kết ngày 23/08/1993 với Cụm cảng Hàng không miền Nam.

Sân bay Tân sơn nhất hiện nay

Quy hoạch này dựa trên các cơ sở sau:

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể sân bay Tân Sơn Nhất theo thông báo số 14/TB ngày 20/01/1993.

– Quy hoạch tổng thể mặt bằng TP Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng chính phủ duyệt tháng 01/1993.

– Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ số 48/TB ngày 28/03/1994 đã định hướng quy hoạch tổng thể sân bay Tân Sơn Nhất theo phương án 1 và phương án 1B.

– Diện tích đất của sân bay Tân Sơn Nhất là 1.122 ha

Phương án Quy hoạch định hướng cải tạo phát triển sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1995.

Phương án chọn năm 1995 có hai nhà ga hành khách Bắc, Nam nằm hai bên đường CHC Đông – Tây 25R/07L và 25L/07R, đều thỏa mãn các yêu cầu của ICAO và các tiêu chuẩn quốc tế tĩnh không, đường CHC, nhà ga hành khách, ga hàng hóa, giao thông và các công trình phụ trợ khác…

Bản vẽ Quy hoạch tổng thể TSN đến năm 2015 được Thủ tướng phê duyệt năm 1995.

Bản vẽ Quy hoạch tổng thể TSN đến năm 2015 được Thủ tướng phê duyệt năm 1995.

Bản vẽ Quy hoạch tổng thể TSN đến năm 2015 được Thủ tướng phê duyệt năm 1995.

Bản vẽ Quy hoạch tổng thể TSN đến năm 2015 được Thủ tướng phê duyệt năm 1995.