BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Ông Trần Đại Quang

Thứ Hai, 01.10.2018, 10:04

Trong những ngày vừa qua ông Trần Đại Quang mất, tôi còn “nợ” một bài đánh giá về sự ra đi của ông.

Sau bao nhiêu chuyện thị phi có đúng có sai, có thật có hư trong cuộc đời một lãnh đạo đảng, cái tôi nhớ về ông Quang là một lãnh đạo có tinh thần dân tộc nhiều hơn các lãnh đạo cùng thời một chút. Ít nhất là dù đi lên từ lực lượng công an, nhưng ông Quang trong một chừng mực nhất định, vẫn không hoàn toàn coi trọng ĐCS Trung Quốc.

Ngành công an sau 10 năm nằm trong sự dẫn dắt của ông, ít ra cũng đã xuất hiện một thế hệ các tướng tá có lập trường dân tộc. Cũng trong thời kỳ ông lãnh đạo, mô hình tổ chức và vận hành của Bộ Công An mang dáng dấp của hệ thống an ninh Mỹ, dù tư duy ý thức hệ vẫn chiếm vai trò chủ đạo.

Ông Trần Đại Quang

Rời ghế lãnh đạo công an lên chức Chủ Tịch Nước, ông đã làm được cho đất nước một việc lớn làm hãm đà “lao vào Trung Quốc” của Việt Nam. Bằng cách đấu tranh để thay thế ông Phùng Quang Thanh trên ghế số 2, ông Quang đã góp phần làm cho rạn nứt cái vòng kim cô quốc phòng Trung-Việt.

Ngồi vào ghế số 2 của đảng, ông Quang cũng đã xoay sở để đề nghị Đảng tăng thêm quyền lực thực tế cho cái ghế này. Ngày ông ra đi, các nguyên thủ các nước từ đông sang tây đều gửi điện chia buồn với những ngôn từ mang tính thực tế và sâu sắc cho ta thấy những nỗ lực thay đổi đường lối của đảng do ông Quang thực hiện đã có hiệu quả thực chất.

Sự ra đi của ông Trần Đại Quang khi đang đương chức cũng là sự kết thúc một thời kỳ “chuyển hoá” từ cấp cao bên trong Đảng do 3 đời thủ tướng khởi xướng và dẫn dắt. Trong suốt hơn 30 năm kể từ “đổi mới 1 về kinh tế”, lần đầu tiên trong hàng ngũ tứ trụ của đảng không còn ngọn cờ có tính dẫn dắt để đảng đủ động lực tiến hành “đổi mới 2”.

Sự ra đi của ông Quang trong bối cảnh đảng chưa có nhân sự phù hợp để thay thế ngay là một bằng chứng cho thấy sự khủng hoảng đường lối an ninh quốc phòng của Đảng đã tích tụ trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua. Quyền Chủ Tịch Nước không phải là Uỷ Viên Bộ Chính Trị mà đi đối ngoại với quốc tế thì ai sẽ lắng nghe ?

Chưa kể trong bối cảnh an ninh quốc tế và khu vực đang nhiều biến động, Quyền Chủ Tịch Nước đủ kinh nghiệm để vượt qua 2 năm sắp tới hay không là điều cần phải quan tâm.

Theo thông báo của đại diện BCHTW thì HNTW8 này đảng sẽ chưa xem xét bầu bổ sung Bộ Chính Trị. Như vậy với việc ông Quang mất, đảng đã khuyết đi 3 vị trí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhiều người góp ý là nên nhất thể hoá để kiêm chức Chủ Tịch Nước, nhưng cá nhân tôi nghĩ ông Trọng và Đảng không nên chọn hướng đi này.

Hi vọng rằng sau sự ra đi của ông Trần Đại Quang, con tàu Việt Nam vẫn chậm nhịp trong việc cập bến vào cảng Trung Quốc, nhất là sau hội nghị Bắc Đới Hà, Tập đã chuyển hướng sang Châu Phi, giảm áp lực ở Châu Á để tránh bớt mũi nhọn của Mỹ.

Đảng CSVN đang đứng trước một thời khắc phải thay đổi, sau việc mất ông Quang, chỉ là không biết Đảng thay đổi theo hướng mạnh lên hay tự mình làm suy yếu mình đi.

Theo FB “Hữu Minh Quang”

  • Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn đa chiều