BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Nghề mới – Nghề đầu trọc!

Thứ Hai, 27.08.2018, 10:29

Video clip này đang được cộng đồng mạng FB chia sẻ với nhiều bình phẩm khác nhau , người thì chê tăng ni gì mà ” thích phong bì ” , người thì biện hộ là ” Phật tử tự ý cúng dường đâu phải các sư đòi hỏi ” . Vậy ý nào là đúng ?

Xin thưa , khi nói về đạo giáo muốn phân biệt đúng sai thì không thể dùng lý luận cá nhân hay cảm tính mà phải dùng GIÁO PHÁP của chính tôn giáo đó mà luận thì mới chính xác được.

Vậy giáo pháp của nhà Phật nói gì về việc cúng dường cho chư tăng ?

Thứ 1 , giáo pháp của Phật nói rằng các chư tăng phải ĐI KHẤT THỰC để được hưởng cúng dường , vì khi đi như vậy thì mới GIÁC NGỘ được việc mình được chúng sinh bố thí cho thức ăn để giúp mình TU TẬP . Các sư không lao động kiếm tiền mà ĂN NHỜ vào chúng sinh nên phải có TRÁCH NHIỆM , 1 là phải lo tu hành tinh tấn cho bản thân , 2 là phải trả nợ cho chúng sinh bằng cách giảng pháp chỉ dẫn cho chúng sinh thoát khỏi vô minh . Có vậy thì mới xứng đáng được hưởng cúng dường . Còn không thì chỉ là thứ ăn hại ăn bám chứ không thể gọi là người tu hành .

Thứ 2 , giáo pháp của Phật CẤM không cho các tăng ni được xài tiền hay giữ tiền . Cúng dường đúng nghĩa là cúng cơm canh chay tịnh , trái cây , rau quả , quần áo , đạo cụ …v.v…. cho các sư . Chứ không phải bỏ tiền mặt vô phong bì cho từng sư từng ni đút túi riêng đem về muốn xài sao thì xài .

Ngày nay tăng ni tu trong chùa nên ít có người biết đi khất thực . Phật tử đến chùa cúng dường có người cúng thức ăn hoa quả nhưng đa số là cúng tiền vào ” hòm công đức ” . Nhưng thường các chùa đều có các thiện nguyện viên hay các thiện nam tín nữ chưa thọ giới lo vấn đề tiền bạc , sẽ dùng tiền cúng dường mua thức ăn và đạo cụ , y áo cho các tăng ni . Chứ các tăng ni theo đúng GIỚI LUẬT nhà Phật thì không động vào tiền ấy .

Trong video clip các sư không đi khất thực thì chớ , đồ ăn thức uống thì ê hề thừa mứa quá mức 1 bình bát 1 ngày như Đức Phật đã dạy , các Phật tử lại còn đi vòng vòng ” cúng ” cho mỗi sư 1 phong bì tiền mặt , chất đống còn hơn phong bì hối lộ cho quan tham !!

Phật tử làm vậy là u mê ám chướng chẳng hiểu gì về Phật pháp , cứ tưởng làm vậy là được phước nhưng thật ra làm vậy là phá hoại tăng đoàn , làm hư hỏng sư sãi , tội nghiệt thâm trọng chứ chẳng có phước đức chỗ nào !

Còn các sư thản nhiên ngồi ăn uống hưởng thụ , thản nhiên cười hỉ hả hốt phong bì bỏ vào túi đem về xài riêng , chẳng đoái hoài gì đến GIỚI LUẬT của Phật thì lại càng bậy hơn ! Phật tử vô minh làm bậy thì các tăng ni phải dạy dỗ giảng giải cho họ hiểu . Đàng này Phật tử vô minh làm bậy rồi các thầy cũng bậy theo thì cả thầy lẫn trò đều tu không thể đắc mà còn đọa xuống địa ngục a tỳ hết lượt !!!

Theo FB Ngoc Nhi Nguyen

  • Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn đa chiều