Nếu sợ áp lực thì con em lãnh đạo có thể nghỉ việc mà!

Thứ Năm, 26.04.2018, 15:38

Sáng ngày 23/04, Uỷ ban về các vấn đề xã hội họp phiên toàn thể thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, trong đó có báo cáo về đề án cải cách bảo hiểm xã hội chuẩn bị trình hội nghị Trung ương 7. Chia sẻ ý kiến Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh kể vì nhiều việc nên cán bộ ngành phải làm cả thứ 7, chủ nhật, vi phạm luôn luật Bảo hiểm xã hội. Nhiều con em của các lãnh đạo không chịu được áp lực nên đã xin nghỉ.

Phiên họp báo cáo về đề án cải cách bảo hiểm xã hội

Lý giải được đưa ra là từ năm 2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được Bộ Nội vụ duyệt 115 vị trí, tương ứng 27.000 biên chế. Từ đó đến nay qua 5 năm thực hiện, khối lượng công việc tăng bình quân 2 lần, đối tượng BHYT tăng hơn 2 lần… Đây chính là nguyên nhân mà theo Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dù có áp dụng tất cả các biện pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, thì cũng khó mà tinh giảm được biên chế tổ chức Bảo hiểm xã hội.

Một dẫn chứng cũng được đưa ra, ở tất cả địa phương, không có ngành nào làm việc nhiều như Bảo hiểm xã hội. Phải làm cả thứ Bảy, Chủ nhật, vi phạm luôn Luật Lao động, tức làm thêm trên 200 giờ/năm.

Cùng đó, một câu nói khiến rất nhiều người quan tâm đó là: “Nhiều con em của các lãnh đạo không chịu được áp lực nên đã xin nghỉ”. Ngay lập tức, rất nhiều ý kiến phản biện gay gắt đã được đưa ra.

Hàng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải chi một số lượng tiền rất lớn cho nguồn nhân lực quản lý. Trong khi đó, hoạt động thực tế lại không hiệu quả, không mang lại lợi ích kinh tế tăng thêm từ nguồn thu ban đầu, thậm chí còn bị hao hụt rất nhiều do đầu tư kém hiệu quả, tham nhũng tiêu cực,…

Đã quá nhiều phản ánh về hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam mà chúng ta không cần nhắc lại nhiều. Nhưng, từ câu nói của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Nguyễn Thị Minh thì phải chăng, do có quá nhiều con em lãnh đạo nên bộ máy mới hoạt động không hiệu quả?

Mặt khác, ngay trong giai đoạn cả bộ máy hành chính tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, hầu như chẳng có cơ quan, ban ngành nào kêu thừa nhân lực hay cơ quan mình quá ít việc cả. Thấy rằng, ai cũng kêu nhiều việc, kêu quá tải để không bị tinh giảm. Mà có lẽ Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một ví dụ về sự kêu gào này.

Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội nói rằng nhiều địa phương phải làm việc cả thứ 7, chủ nhật, kể cả đã ứng dụng công nghệ thông tin. Nhưng sao lại không nói ra việc gì mà nhiều thế. Thời buổi hiện nay, quản lý tiền, thu tiền,… đều có thể thực hiện dưới hình thức điện tử. Vậy thì số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tăng cao có thực sự ảnh hưởng đến công tác bảo hiểm xã hội hay không?

Để thuyết phục hơn thì hãy nhìn ngay vào trường hợp của Bộ Công an. Ai cũng biết, lực lượng Công an hiện nay có vô số nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Lực lượng này phải làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày trên tuần suốt cả năm, kể cả đó là ngày nghỉ lễ, ngày Tết. Bất kể có sự việc nào về an ninh, trật tự thì lực lượng này đều phải được huy động khẩn cấp. Để nói nhiều việc, thì chắc ngành Công an thuộc top đầu nhiều việc trong bộ máy Nhà nước. Thế nhưng, vừa qua Bộ Công an đã có đề án tinh giản biên chế một cách triệt để mà bất cứ bộ, ngành nào cũng cần phải nhìn vào mà học tập.

Nhìn vào đó đi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dù có bận đến đâu cũng đừng kêu là mình vất vả, quá tải vì vẫn chưa thể bằng những bộ, ngành khác được đâu. Đừng lấy những lý do để biện minh rằng mình không thể giảm bớt được lực lượng. Có chăng, chỉ là đang không có quyết tâm muốn tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy mà thôi.

Cùng đó, bao nhiêu là những “con em lãnh đạo” trong Bảo hiểm xã hội Việt Nam nếu không chịu được áp lực, thì mong hãy sớm nghỉ việc luôn. Ngoài kia còn bao nhiêu người tài giỏi, bao nhiêu người mong muốn có cơ hội để làm việc. Và chắc chắn, nhiều người trong đó đang có những khao khát để cống hiến cho đất nước, không ngại bất cứ khó khăn, gian khổ nào.

Nói như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về cuộc chiến chống tham nhũng: “Ai nhụt chí chống tham nhũng thì dẹp sang để người khác làm”. Thì trong quyết tâm tinh giản biên chế Nhà nước, nếu ai thấy cản trở, nhụt chí thì cũng nên dẹp sang một bên cho người khác làm. Và đối với nhân lực của của ngành Bảo hiểm xã hội, nếu ai thấy khó, ai thấy khổ, nên nghỉ việc để cho người khác làm…