Khuyết danh

Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả Khuyết Danh, chưa tham gia cộng tác cùng Bút Danh tại congtacvien.info

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến ‘học phí’ thành ‘giá’

Thứ Sáu, 01.06.2018, 09:44

Trước sự sửng sốt cũng như phản đối của đại biểu quốc hội, Bộ Giáo dục – đào tạo kiên trì giải thích chuyện đổi ‘học phí’ thành ‘giá dịch vụ đào tạo’.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 1.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 2.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 3.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 4.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 5.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 6.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 7.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 8.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 9.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 10.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 11.

Lý lẽ của Bộ Giáo dục khi biến học phí thành giá - Ảnh 12.

Theo Tuổi trẻ