Luận điệu chủ nghĩa Mac – Lênin đã lỗi thời liệu có đúng?

Thứ Sáu, 12.04.2019, 16:17

Chủ nghĩa Mac – Lênin ưu việt như vậy nhưng vẫn có một số người, qua các trang mạng xã hội, không thừa nhận sự thật đó, lấy sự sụp đổ của Liên Xô và khối Đông Âu, những yếu kém trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên thế giới. Đưa ra luận điệu rằng, học thuyết Mac – Lênin đã lỗi thời và đã đến lúc phải vứt nó vào sọt rác của lịch sử.

Và trên thực tế luận điệu này đã mê hoặc được một số người. Vì thế, làm sáng tỏ bản chất vấn đề là một yêu cầu bức thiết trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mac – Lênin

Điểm lại các quan điểm thù địch với chủ nghĩa Mac-Lênin trên các trang mạng tiếng Việt (có server ở nước ngoài) thì thấy có 3 nhóm chính:

Nhóm thứ 1 gồm những người nói lấy được, theo kiểu viết bậy chửi xằng, không cần lý lẽ và thực tiễn gì, miễn sao bôi đen chế độ càng nhiều càng tốt. Câu chữ của nhóm này nhiều khi rất thô bỉ và mang màu sắc chợ búa…

Việt Nam luôn kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội, dưới nền tảng Mac – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Việt Nam kiên định với chủ nghĩa Ma

Nhóm thứ 2, “hàn lâm” hơn thì dùng chiêu ngụy biện, tháo rời rồi lắp rắp lại các tiểu tiết với nhau theo ý đồ của mình. Cố tình thoát ly bối cảnh để đưa ra những kết luận sai lệch, không phản ánh đúng bản chất sự vật hiện tượng.

Nhóm thứ 3 chuyên tập trung vào các mặt tiêu cực, các yếu kém, thổi phồng lên. Các yếu tố nêu ra không phải là không có cái đúng sự thật, nhưng mục đích của nhóm này là phá hoại, gây chia rẽ, gieo rắc bất hòa chứ không phải là mục đích xây dựng, xuất phát từ cái tâm trong sáng của người phản biện tích cực và đường hoàng.

Có lẽ thực tiễn các năm tháng kháng chiến thần thánh và công cuộc đổi mới của đất nước trong 3 thập kỷ qua là câu trả lời có sức nặng nhất để giải đáp cái lý lẽ cho rằng chủ nghĩa Marx-Lenin đã đến hồi cáo chung.

Xét về phương diện lý luận, cần thấy rằng học thuyết này là một học thuyết ngoại nhập, từ chính thế giới văn minh phương Tây (cụ thể là châu Âu) với truyền thống khoa học và phân tích rất ấn tượng. Người Việt nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam không tự nghĩ ra học thuyết Marx-Lenin mà chỉ vận dụng và phát triển sáng tạo trong hoàn cảnh Việt Nam.

Lý luận Marx-Lenin vừa là sự phản ánh cuộc đấu tranh giải phóng con người, vừa là kết quả lao động của rất nhiều trí thức, trước hết là các bộ óc vĩ đại như Karl Marx, F. Engels, V. I. Lenin – các nhà tư tưởng và triết học lớn của thời hiện đại, tương tự như các danh nhân Aristotle, Platon của thời văn minh Hy Lạp xán lạn thuở xưa.

Marx và Engels cũng không chỉ sáng tạo đơn thuần, họ đã kế thừa (có phê phán) tinh hoa trí tuệ từ cổ chí kim của nhân loại nói chung và châu Âu nói riêng, với đóng góp của các nhà triết học cổ điển Đức vĩ đại như Hegel, Kant và Feuerbach, các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh (Adam Smith, David Ricardo), và các nhà XHCN không tưởng Pháp – những vị nổi danh về năng lực tư duy trừu tượng.

Học thuyết Marx-Lenin được xây dựng vững vàng trên nền tảng logic hết sức chắc chắn của phép biện chứng duy vật (ra đời từ sự kết hợp có tính nhảy vọt giữa phép biện chứng đỉnh cao của Hegel với quan điểm duy vật quyết liệt của Feurbach), và trên cơ sở khái quát hóa các thành tựu của khoa học tự nhiên.

Vì vậy, nếu ai đó muốn vứt học thuyết khoa học này vào sọt rác thì tức là họ đã chà đạp lên cả văn minh phương Tây và các danh nhân nêu trên.

Chủ nghĩa Mác-Lênin đã được cả các nước tư bản nghiên cứu và tìm ra điểm đặc biệt

Một số học giả tư sản đã thừa nhận, tinh thần của C. Mác vẫn tỏa sáng và dù muốn hay không người ta vẫn phải dựa vào C. Mác mới có thể phân tích đúng chủ nghĩa tư bản đương đại. Đời sống xã hội đương đại mặc dù phức tạp, trải qua nhiều biến cố thăng trầm, quanh co, khúc khuỷu, vẫn không đi ngoài những quy luật phổ biến đã được Các Mác tổng kết.

Hiện nay, từ khi khủng hoảng kinh tế của các nước tư bản phương Tây nổ ra (2008), các bản in cuốn Tư bản luận (Das Kapital) bất hủ của Karl Marx bán khá chạy, trở thành “thời thượng” ở chính phương Tây (để giúp không chỉ giới sinh viên kinh tế, các nhà nghiên cứu mà còn cả các nhà doanh nghiệp phương Tây tìm hiểu ngọn nguồn của các đợt khủng hoảng có tính chu kỳ của nền kinh tế tư bản và tìm cách ứng phó).

Cho đến nay, các học thuyết đó vẫn là cơ sở quan trọng để xem xét, phân tích sự phát triển của thời đại. Điều đó giải thích vì sao giữa lúc cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế toàn cầu diễn ra vào năm 2008 – 2009, một số nhà tư bản ở Ý, Anh, Đức… lại đổ xô đi mua bộ “Tư bản” của Mác để nghiên cứu với hi vọng tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Đã có nhiều tổ chức và nhà kinh tế của chính phương Tây khẳng định, có nhóm dân chiếm chỉ 1% tổng dân số thế giới nhưng lại sở hữu tới 50% tổng tài sản thế giới. Riêng tổ chức Oxfam dự báo số 1% dân giàu nhất đó sẽ sở hữu nhiều hơn 50% tổng tài sản thế giới vào năm 2016. Về thu nhập có sự đối lập ngày càng lớn giữa những nhà tư bản và những người làm công ăn lương.

Diễn đàn Hành động Hoa Kỳ năm 2018 đã tiến hành một cuộc khảo sát về việc Đảng Dân chủ ủng hộ và đánh giá như thế nào về Chủ nghĩa xã hội. Kết quả cho thấy rằng 40% đảng viên Dân chủ cho rằng Chủ nghĩa xã hội là hình thức tốt nhất của chính phủ; 10% muốn kết hợp cả chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản là tốt nhất. Ngoài ra, về vấn đề tác động tích cực tới xã hội Mỹ, thì 57% đảng viên Dân chủ đã thừa nhận.

Kết quả thăm dò của Viện Gallup tháng 8/2018 cũng cho biết, 51% số người trẻ, 57% số người theo Ðảng Dân chủ có xu hướng thích chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, ở Mỹ có khái niệm về Chủ nghĩa xã hội dân chủ (democratic socialist) đã trở thành từ khóa được tìm kiếm trên Internet tăng lên đột ngột.

Thực tiễn đổi mới thành công ở Việt Nam, Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ qua; sự vững vàng của cách mạng Cuba trước sự bao vây, cấm vận, chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, cũng như sự trỗi dậy của phong trào cánh tả theo xu hướng xã hội chủ nghĩa ở các nước châu Mỹ Latinh trong những năm gần đây đã khẳng định sức sống mãnh liệt và sự lan tỏa của Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Chúng ta khẳng định rằng, Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư cách lý luận và phương pháp nhận thức thế giới, cải tạo thế giới vẫn giữ nguyên giá trị. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội, Học thuyết giá trị thặng dư và lý luận về chủ nghĩa xã hội, trong đó Học thuyết giá trị thặng dư được các nhà khoa học coi đó là “hòn đá tảng” của Chủ nghĩa Mác.

Lịch sử thế giới và thực tiễn của cách mạng Việt Nam đã kiểm nghiệm rằng, chỉ có CNXH chân chính mới đưa lại độc lập dân tộc thực sự, mới xây tạo nên một khả năng khách quan để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người toàn diện, triệt để; xây dựng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc mà các xã hội trước đó không thể thực hiện được.

Tuy CNXH hiện nay đang gặp khó khăn của giai đoạn thoái trào, nhưng xã hội tốt đẹp đó vẫn là hiện thực khách quan, là tương lai của lịch sử, khát vọng của quần chúng lao động, là một xã hội thấm đậm tính nhân đạo, nhân văn và tinh thần đoàn kết quốc tế. Chính hệ thống XHCN thế giới cùng với các nước trong phong trào giải phóng dân tộc định hướng XHCN đã ghi tạc vào thế kỷ XX những chiến công vĩ đại và những thành tựu đầy ấn tượng, sẽ sống mãi trong những trái tim và khối óc của nhân loại tiến bộ.