Lấy phiếu tín nhiệm: “Sức nặng” niềm tin cử tri trao gửi

Thứ Sáu, 26.10.2018, 15:44

Việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Ảnh: Đại biểu Quốc hội đánh giá những người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng lá phiếu tín nhiệm

Một trong những điểm mới của lấy phiếu tín nhiệm lần này là người được lấy phiếu phải báo cáo tự đánh giá, kiểm điểm việc có hay không biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Đại biểu Quốc hội sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cùng một số tiêu chí khác đặt ra cho người được lấy phiếu để quyết định chức danh ấy xứng với tín nhiệm thấp hay cao.

Nhưng Đại biểu Quốc hội – người có quyền đánh giá mức độ tín nhiệm chưa khỏi đã hết băn khoăn. Đó là, 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phên chuẩn lần này đã có báo có tự đánh giá theo đúng quy định, nhưng liệu rằng sự đánh giá ấy có thực sự khách quan; liệu rằng đã có đủ điều kiện làm thước đo mức độ tín nhiệm. Bởi cái khó nhất là tự đánh giá bản thân, nhìn thấy cái được, cái chưa được của chính mình. Nó đòi hỏi tính trung thực, sự nghiêm túc, thẳng thắn của người tự đánh gia. Thứ nữa, nhân dân chính là người giám sát khách quan nhất, hiệu quả nhất về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Khi các đại biểu được nghe, được thấy ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm thì mới có cơ sở để đánh giá khách quan, công bằng, mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân khi công khai cho toàn dân biết. Và lúc đó giá trị của việc lấy phiếu tín nhiệm mới thực sự có ý nghĩa.

Lần thứ 3 lấy phiếu tín nhiệm nay sẽ là cơ sở để cuối năm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Đây cũng là cách giám sát mới giữa nhiệm kỳ để nhắc nhở, động viên và cũng là cảnh tỉnh, cảnh báo, dăn đe đối với tất cả cán bộ, chức sắc, kể cả trong Đảng, Nhà nước, Chính phủ và trong hệ thống chính trị nói chung.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đó là việc nhậy cảm chứ không phải đơn giản. Nhậy cảm nên sẽ khó tránh khỏi sự băn khoăn, lưỡng lự của người đánh giá. Nhậy cảm nên nó đòi phải có một cách nhìn, cách nghĩ thật khách quan, công tâm và thật sự dũng cảm. Bởi những cá nhân được lấy phiếu có thể có tác động, có tầm ảnh hưởng lớn đến công việc, con người, thậm chí cả vị trí người đánh giá đang đảm nhiệm. Vậy nên làm sao đánh giá khách quan, thực chất? Làm sao vừa động viên, nhưng cũng là cảnh báo? Không đi ngược ý Đảng, lòng dân là điều mà mỗi đại biểu phải vượt lên chính mình.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, sau nửa nhiệm kỳ, các Tư lệnh ngành, các vị Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ thực hiện lời hứa trước Quốc hội, trước dân. Đây là dịp thể hiện rõ nhất sự tín nhiệm của các chức danh này đối với đất nước, đối với nhân dân. Nó cũng cho thấy sự dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ, giúp đánh giá thực chất những công bộc của dân và là thước đo tín nhiệm đội ngũ cán bộ giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Vì thế không dễ dàng khi đánh giá các nhân sự do chính mình bầu ra, nhưng chắc hẳn các đại biểu Quốc hội đều hiểu, họ đại diện cho dân, thực hiện quyền của dân, không thể và không phải trên danh nghĩa các nhân, thực hiện quyền cá nhân. Họ thực hiện quyền của Quốc hội, quyền của dân để giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Để không chỉ giữ uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm mà còn giữ uy tín của Đảng, của nhà nước, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trước nhân dân.