Khi Đảng và Dân tộc hòa làm một

Thứ Tư, 24.10.2018, 15:53

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV khai mạc sáng ngày 22/10 chăc chắn sẽ để lại nhiều dấu ấn quan trọng khi thực hiện một nghị trình với nhiều hoạt động mới và mở.

Trong 24 ngày diễn ra các phiên họp, sẽ có 15 phiên được phát thanh truyền hình trực tiếp, nhiều nhất so với các kỳ họp trước, báo hiệu tinh thần dân chủ cởi mở của một kỳ họp quan trọng được chú trọng. Điều này cũng cho thấy các Đại biểu Quốc hội cũng đã sẵn sàng chịu sự quan sát và giám sát của cử tri, quốc dân đồng bào với những đòi hỏi khắt khe hơn và trách nhiệm hơn.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp”

 

Đặc biệt, sáng ngày 23/10, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chức vụ Chủ tịch nước. Trước đó, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, thành lập Ban kiểm phiếu, nghe phổ biến thể lệ bỏ phiếu và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nhận được sự tín nhiệm của 476 trong tổng số 477 đại biểu có mặt ở hội trường, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước lúc 15h14 chiều cùng ngày. Đây sẽ là sự kiện lịch sử đáng nhớ, không chỉ trong sự kiện lịch sử Quốc hội Việt Nam mà còn ở phạm vi rộng hơn đó là lịch sử nền chính trị Việt Nam.

Trong lịch sử chính trị Việt Nam thời hiện đại, đã có giai đoạn một cá nhân đảm nhận 2 trọng trách quan trọng bậc nhất. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người vừa là Chủ tịch Đảng, vừa là Chủ tịch nước. Suốt giai đoạn dài, trí tuệ, bản lĩnh Hồ Chí Minh lan tỏa, hòa quyện trong phong cách lãnh tụ. Hai vai Đảng và dân tộc hài hòa, linh hoạt, uyển chuyển. Sự gắn kết giữa Đảng với dân tộc thực sự hữu cơ, máu thịt. Đó cũng là giai đoạn niềm tin của nhân dân với Đảng và vận mệnh tương lai đất nước cụ thể, sáng rõ hơn bao giờ hết. Mỗi đảng viên, cán bộ của Đảng đều noi gương lãnh tụ của Đảng, của dân tộc rèn luyện, phấn đấu, trung thành với lý tưởng Đảng, vì độc lập tự do dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân.

Trên thế giới, người đứng đầu của Đảng được bầu đảm nhận vai trò đứng đầu nhà nước và cùng lúc gánh vác hai vai không phải là hiện tượng cá biệt đơn lẻ. Các Quốc gia có chế độ chính trị tương đồng với Việt Nam đều đã vận hành theo mô hình này. Các Quốc gia có chế độ chính trị khác với Việt Nam vận hành theo nhiều mô hình, nhưng tựu chung đều đề cao mô hình nguyên thủ.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng và một thế giới đang thay đổi từng ngày, từng giờ, Việt Nam không thể không vận dụng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước, đồng thời tương thích với các quốc gia trên thế giới. Mục đích cuối cùng là thống nhất quyền lực, tăng cường trách nhiệm lên người đứng đầu Nhà nước để cùng hệ thống chính trị xử lý tốt nhất các vấn đề đối nội, đối ngoại, củng cố và nâng cao vị thế của quốc gia, dân tộc, cũng là phát huy vai trò, sức mạnh của tổ chức Đảng.

Nhìn từ đời sống chính trị đất nước hiện nay, việc Tổng Bí thư của Đảng làm Chủ tịch nước lại càng là vấn đề tất yếu, được đặt ra từ yêu cầu đổi mới, cải cách hệ thống chính trị đất nước. Cả nước từ trung ương đến cơ sở đang thực hiện từng bước sát nhập tổ chức, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, bộ máy và một vị trí đảm nhận nhiều nhiệm vụ, trong đó có các chức danh giữa Đảng và Nhà nước. Một hệ thống chính trị tinh gon, hiệu lực, hiệu quả, chuyển động thông suốt từ trung ương tới cơ sở là điều mà mỗi người dân đều mong muốn và chờ đợi.

Cơ sở tích cực, rốt ráo, trung ương không thể đủng đỉnh. Hệ thống chính quyền chuyển động, hệ thống tổ chức Đảng không thể đứng yên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước ngay trong những ngày đầu của kỳ họp thứ 6 là một thông điệp sáng rõ. Đổi mới, cải cách thể chế bắt đầu từ trong Đảng, chuyển động lan tỏa từ Trung ương.

Tư chất, phong cách, bản lĩnh của người đứng đầu Đảng hiện nay được thử thách qua giai đoạn thực tiễn khá dài lâu và nhiều thách thức, khiến nhân dân an tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào sự kiện khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu và Quốc hội bầu đảm nhận chức vụ Chủ tịch nước. Điều đó không chỉ tăng tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động lãnh đạo, điều hành đất nước, khai mở các mối quan hệ vì lợi ích dân tộc. Công cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng sẽ hứa hẹn nhiều lửa hơn nữa và chủ trương nêu gương trong lãnh đạo cấp cao của Đảng cũng sẽ hứa hẹn nhiều bài học có ý nghĩa thực tế.