BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Hà Giang: Tình quân – dân trong bão lũ

Thứ Ba, 26.06.2018, 11:24

Ở đâu người dân cần giúp đỡ, ở đó có lực lượng Công an, Quân đội. Người ta có thể thấy mưa, bão, lũ thì tìm nơi trú ẩn an toàn. Hoặc có thể lúc bão tan, mưa giảm, lũ ngừng thì mới có người giúp đỡ, cứu trợ. Còn với lực lượng Công an, quân đội cũng như các lực lượng chúc chúc cho năng khác thì giúp dân cả trước, trong và sau mưa lũ.

Họ – Công an Hà Giang dầm mình trong mưa giúp học sinh vượt lũ đến thi THPT.

Từ khóa: , ,