Gần dân để hoạch định chính sách

Thứ Ba, 26.06.2018, 14:34

Câu chuyện người dân tham gia xây dựng chính sách, tham gia vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, công tác tổ chức cán bộ, đấu tranh phòng chống tệ nạn, phòng chống tham nhũng và các lĩnh vực của đất nước, của địa phương giờ đây không còn là hiếm.

Nó tạo ra sự kết nối, tương tác giữa dân, doanh nghiệp và chính quyền với các cơ quan quản lý nhà nước, giúp chính quyền các cơ quan quản lý nhà nước hiểu dân, hiểu doanh nghiệp để quản trị, điều hành cho tốt. Người dân và doanh nghiệp thêm tin tưởng khi thắc mắc, bức xúc của họ được giải tỏa kịp thời. Việc này đã được một số người đứng đầu địa phương, bộ ngành cam kết thực hiện. Nhưng thực hiện hóa nó đến đâu, hiệu quả như thế nào; đường dây nóng có thực sự còn nóng sau thời gian rầm rộ đưa tin, háo hức tham gia nữa hay không thì dường như chưa có tổng kết, rút kinh nghiệm, chưa có sự kiểm tra, kiểm soát trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tương tác đối thoại với dân, với doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Vì thế giữa kỳ vọng, giữa mong muốn với thực tế vẫn còn khoảng cách, vẫn khiến người dân vẫn chưa mấy tin vào cam kết của người đứng đầu chính quyền, cơ quan quản lý ngành chức năng. Bởi nếu như lời cam kết được thực hiện, ý kiến, kiến nghị của người dân được lắng nghe thì vì sao tình hình khiếu nại tố cáo lại diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc đông người kéo dài chưa được giải quyết, khiến người dân uất ức dồn nén, những bất ổn âm ỷ chỉ chờ có cơ hội làm bùng phát.

Nếu như phản ánh của người dân, của doanh nghiệp được giải quyết kịp thời thì vì sao dân vẫn phải chung chi cho cán bộ khi đến cơ quan công quyền, vì sao doanh nghiệp phải chịu nạn tham nhũng vặt, khoản chi phí không chính thức chiếm tới hơn 10% tổng doanh thu của họ.

Nếu như kiến nghị của người dân được xem xét thấu đáo, dân chủ, khách quan về các trường hợp bổ nhiệm, luôn chuyển cán bộ thì vì sao vẫn lọt nhiều cán bộ, quan chức tha hóa, lộng quyền hoặc không đủ điều kiện những vẫn được đẩy lên bằng các quyết định siêu thần tốc.

Nếu như coi thông tin người dân cung cấp là một kênh thông tin đáng tin, quan trọng thì vì sao khó thu hồi được tài sản tham nhũng, thậm chí nhiều khối tài sản của quan tham đã được chỉ mặt đặt tên rồi mà không được xử lý.

Không phủ nhận nỗ lực của chính quyền một số địa phương, trong việc đổi mới tư duy quản lý lãnh đạo. Nhưng rõ ràng trong sự thành công vẫn còn không ít rào cản. Rào cản ấy khởi nguồn từ một bộ phận cán bộ, lãnh đạo tha hóa, biến chất, lộng quyền, tham nhũng. Nhưng đáng tiếc họ lại là người quan trọng quyết định đến tiến trình đổi mới. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi một trong những vấn đề người dân trăn trở nhất, lo lắng nhất là tham nhũng trong công tác cán bộ, bởi không chỉ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hướng mà nó còn kéo lùi sự phát triển của đất nước, làm hư hỏng, mục ruỗng cơ thể của Đảng từ bên trong.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, câu hỏi được nhiều cử tri đặt ra là làm sao diệt trừ được tệ nạn tham nhũng, làm sao thu hồi được tài sản tham nhũng, làm sao có được đội ngũ cán bộ của Đảng thực sự vì dân.

Không dễ trả lời câu hỏi đó và chuyện tương tác giữa chính quyền với dân, với doanh nghiệp cũng không đơn giản, những nó sẽ dễ dàng nếu cả hai bên biết lắng nghe, bởi gần dân cũng là hoạch định chính sách, làm chính sách cũng là để gần dân.

Đã đến lúc phải biến dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân thành giá trị thực tế chứ không chỉ là lời nói xuông. Đã đến lúc người dân doanh nghiệp được quyền nói và được quyền biết tiếng nói của mình được lắng nghe như thế nào. Đã đến lúc đội ngũ cán bộ phải chuyển động thực sự từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, phải thực sự vì dân chứ không phải vì thân. Họ phải chung nỗi bức xúc của người dân, chăm lo cho dân từ những việc nhỏ nhất, không lợi dụng chức quyền để tham ô, tham nhũng. Lúc đó nỗi trăn trở của dân, của doanh nghiệp mới được giải tỏa, mới không còn chuyện tuyển dụng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, mới xây dựng được chính phủ kiến tạo, phục vụ và liêm chính

Từ khóa: