BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Đà Nẵng: Kỷ luật 100 trường hợp đảng viên vi phạm

Thứ Hai, 01.10.2018, 14:55

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đà Nẵng đã kỷ luật 100 đảng viên vi phạm, trong đó khiển trách 79 đảng viên, cảnh cáo 20 đảng viên, cách chức một đảng viên. 

Ngày 1-10, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ Đà Nẵng cho biết 9 tháng đầu năm, UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 2.339 đảng viên và 364 tổ chức đảng; giám sát 236 đảng viên và 89 tổ chức đảng; kỷ luật 100 trường hợp đảng viên vi phạm.

Đà Nẵng: Kỷ luật 100 trường hợp đảng viên vi phạm - ảnh 1

Thời gian qua, TP Đà Nẵng liên tục xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ảnh: LÊ PHI.

Trong đó, khiển trách 79 đảng viên, cảnh cáo 20 đảng viên, cách chức một đảng viên và thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách.

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 28 trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng với các hình thức khiển trách 21 người, cảnh cáo sáu người và một người bị khai trừ.

Theo UBKT Thành uỷ Đà Nẵng, thời gian tới, UBKT các cấp trực thuộc Đảng bộ TP Đà Nẵng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Kịp thời đề xuất kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

Đặc biệt, tập trung kiểm tra các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm. Phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng.

Chủ tịch Đà Nẵng kỷ luật 5 cán bộ Chủ tịch Đà Nẵng kỷ luật 5 cán bộ Năm cán bộ của Sở Ngoại vụ, Sở xây dựng, Sở TN&MT, Thanh tra TP Đà Nẵng bị kỷ luật về mặt chính quyền.