Đã đến lúc cần thay đổi Quốc kỳ Việt Nam

Thứ Hai, 07.05.2018, 11:06

Trải qua suốt một chiều dài của lịch sử, cho đến ngày hôm nay, có thể nói lá Quốc kỳ Việt Nam hiện nay đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi để có một lá Quốc kỳ mới, dùng để làm biểu tượng và biểu trưng với những ý nghĩa cụ thể cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo đó, lá cờ thường biểu tượng cho một lý tưởng nào đó, hoặc dùng để báo hiệu điều gì. Ngay từ thời xa xưa, con người đã biết dùng lá cờ để biểu trưng cho một nhân vật lãnh đạo hay một gia tộc, một lãnh chúa. Khi đó, các vị thống lĩnh đều dùng một lá cờ riêng mang theo bên mình để làm điểm hội tập binh sĩ, nơi xuất phát các hiệu lệnh hành quân. Cho đến khi trở thành lá quốc kỳ, nghĩa là lá cờ của một quốc gia, một dân tộc thì lá cờ đó không những là một biểu tượng cho quyền lực mà nó còn mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với một đất nước. Đó là vật với hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng và biểu trưng qua những nét văn hóa nghệ thuật đặc trưng nhất về mặt chính trị, văn hóa và xã hội của một quốc gia, một dân tộc.

Hiện vẫn chưa xác định được rõ nguồn gốc của lá Quốc kỳ Việt Nam đang dùng

Xét về nguồn gốc lịch sử, ở Việt Nam chúng ta hiện nay đã chưa rõ ai là người đã vẽ lá Quốc kỳ. Theo đó, các kết qủa nghiên cứu đã cho biết, quá trình sáng tạo ra lá Quốc kỳ Việt Nam đang dùng hiện nay đã diễn ra trong khoảng thời gian khi mà các lực lượng cách mạng ở Việt Nam đang hoạt động bí mật. Khi đó, lá cờ Việt Nam lần đầu tiên được xuất hiện là trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở Nam Bộ vào năm 1940.
Sau này, từ những năm 1976, theo sự tìm hiểu của nhà văn Sơn Tùng được viết trong cuốn “Nguyễn Hữu Tiến” do Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành vào tháng 8 năm 1981 thì lá cờ Việt Nam đang được dùng hiên nay với lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vào năm 1940 có tác giả đã vẽ là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, một chiến sỹ cách mạng lúc đó thường được gọi là “ông Hai Bắc Kỳ”. Theo đó, vào cuối năm 1940, khi phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp và phát xít Nhật đã diễn ra mạnh mẽ ở các tỉnh Nam kỳ thì từ ngày 21 đến ngày 23/09/1940, Xứ ủy Nam kỳ đã họp mở rộng để bàn về kế hoạch khởi nghĩa. Khi đó, để tiến tới thực hiện cuộc khởi nghĩa, một vấn đề được đặt ra là cần phải có một lá cờ để khẳng định tổ chức và thống nhất hiệu lệnh chỉ huy, và cũng là để động viên quần chúng.

Tuy nhiên, trong Công văn số 1393/VHTT-BTCM do Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin Lưu Trần Tiêu ký vào ngày 18/04/2001 thì lại có ghi: “Tất cả các nguồn tài liệu hiện có tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, tại Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh đều không có tài liệu nào chứng minh đồng chí Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ lá cờ Tổ quốc”.

Một giả thuyết thứ hai đã được đưa ra mới đây thì lại cho rằng đó là ông Lê Quang Sô, và khi vẽ là do sự đề nghị lần đầu tiên của Tỉnh ủy Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam tại Mỹ Tho, được Hội nghị Xứ ủy mở rộng tháng 7 năm 1940 ở Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho) thông qua.

Cho đến nay, sau khi đã trải qua suốt một chiều dài của lịch sử với những bước thăng trầm bởi các cuộc kháng chiến, lá cờ có nền đỏ với ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa, có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài đã là lá Quốc kỳ của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, được quy định trong các bản Hiến pháp và dùng cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, cho dù là chúng ta đã không xác định được rõ nguồn gốc ai là người đã vẽ lá cờ Tổ quốc đang được dùng hiện nay nhưng về mặt lịch sử, ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam ngày hôm nay đã gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất, đổ máu hy sinh anh dũng của dân tộc Việt Nam.

Ý nghĩa của Quốc kỳ Việt Nam hiện nay và cơ sở đề xuất cho một lá Quốc kỳ mới

Xét về mặt ý nghĩa, có quan điểm cho rằng, lá Quốc kỳ của Việt Nam đang dùng hiện nay với màu sắc khi thể hiện trong nền đỏ là được tượng trưng cho màu của cách mạng, còn màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết thống nhất. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác cho rằng, màu đỏ của nền cờ là màu tượng trưng dòng máu đỏ, còn màu vàng của ngôi sao năm cánh là tượng trưng cho da vàng, và năm cánh sao là tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Nhưng, bên cạnh đó, cũng đã có quan điểm khác lại cho rằng, nền cờ với màu đỏ là tượng trưng cho màu máu của những chiến sỹ và đồng bào đã đấu tranh cách mạng, hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì nền hòa bình và độc lập của dân tộc, và đó cũng là mầu tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng, biểu tượng cho sự chiến đấu và chiến thắng, còn màu vàng của ngôi sao năm cánh là tượng trưng cho linh hồn của dân tộc Việt Nam, còn năm cánh sao vàng được tượng trưng cho các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Cùng với đó, màu vàng của ngôi sao năm cánh còn được hiểu là sự tượng trưng cho sự sáng ngời của linh hồn các dân tộc Việt Nam với năm cánh sao được biểu hiện là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của các tầng lớp chiến sỹ, đồng bào đã chiến đấu, hy sinh và giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Nhưng, cho dù được nhìn nhận như thế nào thì lá cờ đỏ sao vàng đang được dùng hiện nay cũng là một minh chứng để khẳng định về một sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập về chủ quyền, sự tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay. Tuy nhiên, với những ý nghĩa này thì lá Quốc kỳ của Việt Nam hiện nay đã chỉ được gắn liền với một thời kỳ lịch sử của dân tộc, với những năm tháng đấu tranh hào hùng, kiên cường, bất khuất và đổ máu hy sinh anh dũng của nhân dân Việt Nam, đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi của Tổ quốc, giành lại chính quyền, thống nhất đất nước, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho ngày hôm nay.
Như thế, cho tới hiện nay, khi mà cuộc chiến tranh đã lùi xa, đất nước Việt Nam chúng ta đã hoàn toàn được giải phóng, độc lập, non sông đã thu được về một mối, và hiện cả đất nước đang trong một một thời kỳ đổi mới nên lá Quốc kỳ đang được dùng hiên nay đã chỉ làm biểu tượng và biểu trưng cho một thời kỳ lịch sử, nên có thể nói lá Quốc kỳ đó đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình. Vì thế, đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi lá Quốc kỳ đang dùng hiện nay cho phù hợp với những yêu cầu mới của đất nước, trong thời kỳ đổi mới, để phản ánh đúng với những mục tiêu, chiến lược và sự phấn đấu của toàn thể mọi người dân trên đất nước Việt Nam nói chung, trong một giai đoạn mới, đã được phát triển hiện đại và văn minh hơn.

Một hình ảnh tham khảo cho Quốc kỳ Việt Nam mới

Mặt khác, xét về mặt thẩm mỹ, lá Quốc kỳ Việt Nam đang được dùng hiện nay được xem là có một hình ảnh đơn điệu, không gây được sự chú ý, không tạo ra được ấn tượng mạnh, không phản ánh được những đặc trưng về chính trị và văn hóa xã hội của một đất nước đang trong giai đoạn phát triển mới, nên đã không tạo được ra một sự kích thích về tinh thần và tư tưởng đối với người quan sát. Theo đó, trên thực tế, Quốc kỳ là một biểu tượng thiêng liêng gắn liền với những đặc trưng nhất của một quốc gia, một dân tộc mà khi nhìn ngắm vào đó chúng ta sẽ cảm thấy tự hào về truyền thống, về sự độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cùng với lòng tự tôn và tự hào của dân tộc, mà đi cùng với đó là một ý chí quật cường, cùng với niềm vui say mê cho sự phấn đấu, phát triển đi lên của cả một dân tộc Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 2 Hiến pháp mới của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013: thì “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Chính vì thế, với một chế độ chính trị ổn định được cấu thành như vậy và cùng với những mục tiêu, quan điểm và chiến lược xây dựng và phát triển đất nước trong một thời kỳ đổi mới, đó là một giai đoạn được coi là của một nền hòa bình và độc lập dân tộc, không còn đấu tranh và kháng chiến nên chúng ta rất cần thiết phải thay đổi Quốc kỳ mà ở đây, Quốc kỳ mới sẽ bao gồm những hình ảnh mang tính biểu tượng và biểu trưng mới cho một quốc gia giàu truyền thống văn hóa lịch sử, trong một thời kỳ phát triển mới, đã tươi đẹp hơn của đất nước. Do đó, để thực hiện được điều này, chúng ta có thể sẽ phát động một phong trào cho một cuộc thi nhằm để cho tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam chúng ta cùng tham gia, để được thể hiện lòng yêu nước của mình và cùng nhau sáng tạo.

Trên thực tế, lá cờ hay quốc kỳ chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng ẩn chứa đằng sau nó là cả một ý nghĩa lớn mang tính biểu tượng và biểu trưng với những nét đặc trưng nhất cho sự phấn đấu và phát triển của một quốc gia, một dân tộc nên rất cần có được sự quan tâm, tham khảo để chúng ta cùng trao đổi và chia sẻ thêm về vấn đề này.