BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Cựu hoàng Bảo Đại, kẻ thất phu mù quáng?

Thứ Tư, 22.08.2018, 11:08

Hành vi đứng ra lãnh đạo “Quốc Gia Việt Nam” của ông Bảo Đại rõ ràng là một hành động thiếu tính toán. Cách mạng tháng tám lý ra không hiện hữu và Chiến tranh Việt Nam 54-75 cũng không xảy ra. Nguyên nhân đều là do Bảo Đại.

Sau khi Nhật hoàng ra tuyên ngôn đầu hàng Đồng minh ngày 15 tháng Tám 1945, vai trò của quân đội Nhật tại Việt Nam chưa chấm dứt. Nhật có cam kết với lực lượng Đồng minh sẽ giữ trật tự tại những vùng lãnh thổ mà Nhật đã chiếm trước đó, cho tới khi nào quân Đồng minh vào đây giải giới.

Ông Bảo Đại, tuy nói là học hành bên Tây, nhưng kiến thức không có gì. Bản chất của cộng sản là thế nào, ông này hoàn toàn mù tịt. Kiến thức về “trật tự quốc tế”, tiền thân của “công pháp quốc tế”, lập ra từ Hòa ước Westphalie 1648, ông cũng không có một khái niệm gì. Mặc dầu đó là kiến thức tối thiểu, cơ bản phải có ở mọi đấng lãnh đạo quốc gia.

Bảo Đại hiện hình là một kẻ thất phu mù quáng, không phải là một đấng quân vương sáng suốt, có khả năng phán xét sự việc để có một hành động đúng.

Nếu có chút ít kiến thức để nhận định tình hình quốc tế thời đó, ông Bảo Đại đã không thể ra tuyên ngôn độc lập, lại càng không thể cộng tác với Nhật đứng trong khối Đại Đông Á. Bởi vì lúc Nhật “trả” độc lập cho ông Bảo Đại, 12-3-1945, quân Nhật thua liên tục các trận không chiến, hải chiến với Mỹ ở Thái Bình dương. Toàn bộ lực lượng của Nhật hầu như tan nát hết.
Không ai dại dột đưa quốc gia dân tộc “liên minh” với một lực lượng mà ai cũng biết là đã “thua tan tác”, chờ ngày đầu hàng.

Đến khi thua Nhật trả Việt Nam cho Bảo Đại, nhưng không trả Nam Kỳ. Nam Kỳ chỉ trả lại vào những ngày cuối cùng, trước khi Nhật đầu hàng.

Sau này Bảo Đại lại nhận lời Pháp, đứng ra lãnh đạo “Quốc Gia Việt Nam”, từ tháng 4 năm 1949, mà đáng lẽ trọng trách này được giao hoàng thân Vĩnh San, tức vua Duy Tân. Tiếc là vua Duy Tân qua đời vì tai nạn máy bay (người ta cho là hiện hữu một âm mưu giết Duy Tân, vì ông này sáng suốt, cương nghị và có kiến thức hơn Bảo Đại. Pháp “lèo lái” Bảo Đại dễ hơn là Duy Tân).

Chính phủ Bảo Đại 17-1-1954

Bảo Đại trở thành người thiếu lương thiện. Đã giao quyền lực “Việt Nam” tháng 8 năm 1945 cho Chủ tịch Hồ Chủ Tịch rồi, thì lý do gì lại ra lãnh đạo “Quốc gia Việt Nam” tháng 4 năm 1949 để cạnh tranh lần nữa ?

Quốc gia Việt Nam chỉ có một. Quyền lực chủ tể (chủ quyền) của Việt Nam cũng chỉ có một. Đã bàn giao “Việt Nam” rồi, thì “Quốc gia Việt Nam” của Bảo Đại sau này là quốc gia nào ?

Vì vậy phía CSVN mới gọi “Quốc Gia Việt Nam” của Bảo Đại là “ngụy”. Các nhà nước VNCH kế thừa Quốc gia VN sau này vì vậy cũng đều là “ngụy”.

Những con số kinh hoàng, những kỷ lục đáng sợ trong Chiến tranh Việt Nam chính là vì sự bất tài của Bảo Đại.

Nguồn: FB Trương Nhân Tuấn

**Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn đa chiều

Từ khóa: ,