BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

“Cơ chế đặc thù” cho phép chính quyền tước đoạt một phần tài sản của người dân Sài Gòn!

Thứ Sáu, 12.10.2018, 11:44

Tôi không hề đổ oan cho Quốc hội. Hãy đọc khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 54/2017/QH14 (ngày 24-11-2017) của Quốc hội về “thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM” : “ Hội đồng nhân dân Thành phố đề xuất Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân

Khoản 2 điều 5 Nghị quyết nói trên còn cho phép HĐND TP.HCM áp dụng : “a) Phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; b) Tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí”.

Như vậy là thông qua việc tăng thuế một cách cục bộ và cẩu thả này, một phần tài sản của doanh nghiệp và người dân ở Sài Gòn bị thu, thực chất là bị tước đoạt một cách bất bình đẳng so với những người kinh doanh cùng một mặt hàng ở các địa phương khác. Và thêm một phần tài sản nữa bị tước đoạt thông qua phí, vì người dân Sài Gòn sẽ vừa phải chịu nhiều loại phí hơn, vừa phải chịu các mức phí cao hơn so với mức phí của các nơi khác.

Thuế má vốn là nghĩa vụ phải được áp dụng bình đẳng. Hơn nữa, một nhà nước tốt là nhà nước khoan sức dân, luôn tìm mọi cách giảm thuế cho dân chứ không phải chăm chăm vào việc “vặt lông” tăng thuế. Muốn kinh tế phát triển thì phải giảm thuế, trong thời kỳ đổi mới chẳng có ai nói tăng thuế để phát triển kinh tế cả. Vì vậy, có thể nói Nghị quyết này đi ngược lại tinh thần của công cuộc Đổi Mới.

Chưa hết, bản Nghị quyết còn đưa ra một quy định tùy tiện và tai hại, đó là việc cho phép “Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định” (khoản 1, Điều 3).

Luật Đất Đai dù có rất nhiều khiếm khuyết, nhưng nó cũng có điều khoản ngăn chặn chính quyền tùy tiện lấy đất trồng lúa của dân để làm dự án bằng quy định tại điều 58, chỉ cho phép HĐND cấp tỉnh chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đối với đất lúa, từ 10 ha trở lên phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Với quy định tại Nghị quyết “đặc thù” này, quyền của chính quyền TP.HCM còn to hơn cả Thủ tướng, bởi chuyển mục đích sử dụng 10 ha đất lúa trở lên Thủ tướng còn bị giới hạn bởi đề nghị của chính quyền địa phương, còn Chính quyền TP.HCM không bị giới hạn gì cả, họ có thể biến tất cả đất lúa của thành phố thành đất dự án, Thủ tướng dù có thấy bất hợp lý cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Tuyên bố sẽ thực hiện đấu giá 26.000 ha đất nông nghiệp sau khi có Nghị quyết “đặc thù” này chỉ là một sự khởi đầu việc tước đoạt tài sản của nông dân, bởi vì mang hàng chục ngàn ha đất nông nghiệp của nông dân ra đấu giá để biến thành đất dự án, người nông dân chắc chắn chỉ được đền bù với giá rẻ mạt. Không tước đoạt tài sản thì là cái gì?

Theo FB Hoàng Hải Vân

  • Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn đa chiều