Chủ động từ chức khi không còn uy tín sắp tới sẽ được thực hiện ra sao?

Thứ Sáu, 23.11.2018, 14:54

Để từ chức trở thành vấn đề từ nhiên, chắc chắn sẽ cần phải có nêu cao tinh thần gương mẫu, dám tự nguyện từ chức của cán bộ lãnh đạo. Nhưng hơn hết, thì cần có những cơ sở pháp lý để buộc những người không tự giác phải từ chức.

“Từ chức” là cụm từ được nhắc đến khá nhiều trên truyền thông trong nhiều năm trở lại đây và ngay chính tại nghị trường Quốc hội, trong kỳ họp thứ 6 khóa XIV vừa qua cũng được đưa lên bàn nghị sự.

Cụ thể, ngày 1/11 trong phiên chất vấn tại Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Anh Trí đã gửi câu hỏi đến phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về trách nhiệm nêu gương. Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị xây dựng Luật từ chức để luật hoá vấn đề này, Đại biểu nói:

“Nếu có lỗi, không còn uy tín, không đủ điều kiện năng lực thì nên từ chức. Nhân dân chờ đợi sự chủ động của người “tay đã nhúng chàm”. Còn hơn một năm nữa là phải chuẩn bị cho được đội ngũ cán bộ chiến lược nên nhân dân mong những người không đủ uy tín, thiếu trách nhiệm chủ động từ chức, đừng như “con lươn”, “con chạch” mà leo cao”.

Cần có cơ sở pháp lý để từ chức là sức ép lớn đối với những cán bộ vi phạm

Trả lời chất vấn của Đại biểu, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng từ chức hiện nay là vấn đề mang tính tự nguyện đối với người được bổ nhiệm khi cảm thấy không còn đủ sức khỏe, uy tín và có vi phạm.

Phó Thủ tướng bày tỏ quan điểm trong Luật Cán bộ công chức đã có 5 quy định về các hình thức kỷ luật, riêng đối với cán bộ thì có bãi nhiệm và miễn nhiệm, nhưng pháp luật chưa quy định rõ việc từ chức. Nhưng Phó Thủ tướng cũng khẳng định sau khi có nghị quyết Trung ương, Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa ở các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành.

Từ chức là vấn đề khá rộng, liên quan đến cả hệ thống chính trị, do vậy cần nghiên cứu hoàn thiện quy định. Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể. Trong từ chức có hình thức tự nguyện, nếu vi phạm mà không từ chức thì qua bỏ phiếu tín nhiệm không đạt sẽ bị bãi nhiệm. Ngoài ra, cán bộ vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý hành chính, kỷ luật đảng theo quy định”. – Phó Thủ tướng cho hay.

Trong tháng 11, Bộ Chính trị đã có phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 – 2026, liên quan đến việc xây dựng cán bộ cấp chiến lược.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã bàn nhiều về dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược về mọi mặt, cả nội dung, lộ trình, từng bước thực hiện, đồng thời đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện và ban hành Kế hoạch. Để làm cơ sở tiến hành xây dựng Quy hoạch cán bộ chiến lược cho Đảng, Nhà nước một cách bài bản, chặt chẽ, thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, đảm bảo về mọi mặt cả số lượng lẫn chất lượng.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã được trình ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Hội nghị Trung ương 8) gồm 4 điều.

Như vậy, việc quy hoạch mang tính cụ thể – Quy hoạch cho nhiệm kỳ sau đã chứng tỏ Bộ Chính trị đã quyết tâm định vị sáng rõ hơn về xây dựng cán bộ cấp chiến lược. Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng việc hoạch định đường lối chủ trương mới về cán bộ chiến lược cho thấy bước đi sắp tới của đất nước.

Việc quy hoạch cán bộ chiến lược cho khóa tới 2021 – 2026 theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ khác nhiều so với những khóa trước. Việc quy hoạch cán bộ sẽ thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm, khách quan, tuyết đối không thiên vị, không bổ nhiệm, phân công “con lươn, con chạy” vào bộ máy lãnh đạo.

Tổng bí thư cũng đề nghị Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo làm việc thật công tâm để đưa những cán bộ có kinh nghiệm, trình độ vào hệ thống nhà nước để phát huy tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc, vì nước vì dân.

Như vậy, khi dự thảo quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chính thức có hiệu lực, thì từ chức sẽ không chỉ là nằm ở cơ quan Chính phủ, mà sẽ còn sớm được cụ thể hóa cả trong Đảng, trong hệ thống chính trị cũng như đoàn thể chính trị – xã hội.

Vấn đề từ chức ở các quốc gia trên thế giới là phần việc hết sức bình thường trong công tác cán bộ. Ở Việt Nam, vấn đề này cũng có có được nói đến thường xuyên tại các kỳ họp của Quốc hội, nhưng khách quan mà nói thì số lại phụ thuộc nhiều vào số cán bộ có lòng tự trọng, đạo đức chủ động xin từ chức khi họ làm thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai phạm, chứ chưa được cụ thể thành luật hóa.

Thiếu một văn bản pháp luật cụ thể, thì dẫn tới tình trạng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước vẫn còn nhiều những vụ việc “dính chàm”, tham nhũng, bị phát hiện sai phạm, năng lực yếu kém… vẫn cố tìm cách bám trụ và giữ ghế.

Tình trạng này đã gây ra nhiều tiêu cực và hệ lụy trước mắt là đối với nền kinh tế – xã hội của đất nước. Tiếp sau đó là ảnh hưởng tới niềm tin trong nhân dân, làm tổn hại uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước. Gây bức xúc trong dư luận và là “điểm nhấn” cho những kẻ cơ hội chính trị tấn công hệ thống Đảng, Nhà nước ta.

Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong mục 2 – Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ của phần III nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có nêu rõ:

“Xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ”.

 

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ đã có quy định đề nghị từ chức

Để từ chức trở thành vấn đề từ nhiên, chắc chắn sẽ cần phải có nêu cao tinh thần gương mẫu, dám tự nguyện từ chức của cán bộ lãnh đạo. Nhưng hơn hết, thì cần có những cơ sở pháp lý để buộc những người không tự giác phải từ chức.

Có như vậy, thì Quy hoạch chiến lược của Đảng, Nhà nước về nhân sự, cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 – 2016 mới dứt khóa đưa được những kẻ cơ hội chính trị như “con lươn, con trạch” ra khỏi bộ máy, loại bỏ được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng.

Với những đề án, dự thảo của Đảng về nhân sự cấp chiến lược trong nhiệm kỳ sắp tới, mong rằng cán bộ cấp chiến lược sẽ có đủ năng lực, phẩm chất và cả uy tín để đóng góp cho đất nước. Và đây cũng là điều kiện để Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa được vấn đề này ở các văn bản quy phạm pháp luật.

Nhắc lại câu hỏi về từ chức khi không còn đủ uy tín của đại biểu Nguyễn Trí Anh trong buổi chất vấn Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Thì mong rằng trong thời gian không xa, Luật Cán bộ, công chức sẽ có những điều chỉnh phù hợp, ngoài 5 hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, 2 hình thức bãi nhiệm, miễn nhiệm với cán bộ lãnh đạo. Thì sẽ có thêm 1 hình thức đề nghị từ chức đối với những cán bộ vi phạm, để lấy lại niềm tin trong nhân dân và uy tín, sự đồng tình với Đảng, Nhà nước.